Athena

Motsvarighet i romersk mytologi: Minerva
Athena målningAthena är vishetens, civilisationens och vetenskapens gudinna samt krigsgudinna i grekisk mytologi. Hon avbildas ofta med en lans i handen, vilket understryker hennes roll som krigsgudinna. Sättet hon föddes på återspeglar denna roll; enligt myten föddes Athena inuti Zeus huvud och sköts ut som en bepansrad stråle.

Den märkliga födseln hade sin upprinnelse i att Zeus slukat Athenas moder, Metis (Visheten) när hon var havande. Bakgrunden finns i två olika versioner. I den ena grundas Zeus motiv i en rädsla för den maktställning Athena kunde komma att få. I den andra förtäljs att Zeus motiv var att tillgodogöra sig Metis vishet.

Ibland syns en uggla i hennes närhet, ugglan som blivit en symbol för klokhet. Athenas vishet tydliggjordes av att hon som krigsgudinna inte gladde sig åt blodiga konflikter utan i stället märks hennes hjälpsamma sidor i berättelser om hjältar som Herakles och Jason. Gudinnan finns omnämnd i Odysséen där hon hjälper Odysseus att nå sina mål. I det trojanska kriget står Athena på grekernas sida medan den andre krigsguden, Ares, står på trojanernas.

Athenas andra sidor som civilisationens och vetenskapens gudinna framgår av att hon lärde människorna att bygga båtar, tämja hästar, ploga åkrar, dreja vaser samt vävningens konst.

Staden Aten är givetvis uppkallad efter Athena (templet Parthenon i staden är dessutom uppkallat efter gudinnans tillnamn Parthenos som betyder "jungfrun"). Detta skedde efter en omröstning där det stod mellan henne och Poseidon – Athena lyckades bäst beveka invånarna tack vare det olivträd hon skänkte dem. (En alternativ version anger att det var gudarna som röstade och att det blev lika många röster då Zeus lade ned sin röst ovillig att välja mellan sina båda barn.) Det var annars vanligt att städer hade Athena som beskyddarinna.

Athena gav sig aldrig till någon man trots att hon var väldigt intagande. En känd profet vid namn Teiresias råkade emellertid få syn på den vackra gudinnan helt blottad medan hon badade. Det slumpmässiga mötet vände dock till en olycksalig incident för Teiresias då Athena bestraffade honom med blindhet.

Athena är även kallad Pallas Athena och tillnamnet Pallas gavs gudinnan efter hon besegrade giganten Pallas (i en alternativ version berättas att Athena tog namnet för att hedra sin väninna Pallas som hon råkade döda av misstag). Två andra mindre vanliga tillnamn är Tritogeneia och Onka.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Mavromataki, Maria. Grekisk mytologi & kult (1997).
Theoi.com, http://www.theoi.com/Olympios/Athena.html

Bildreferens

Bilden är en detalj från oljemålningen Athena och Pegasus av Georg Engelhard Schröder.