Demeter

Motsvarighet i romersk mytologi: Ceres
Demeter skulpturDemeter var jordgudinnan i den grekiska mytologin; växtligheten och i synnerhet grödorna ingår i hennes sfär. Hon var därmed upphovet till brödet och fester arrangerades i hennes ära i hopp om rika skördar.

I Euripides antika drama Backanterna uttalas vilka de viktigaste gudomligheterna är för livets jordliga gåvor: ”Den ena är Demeter, / jorden om du så vill, som ger oss bröd att äta” och som den andra nämns sedan Dionysos som skänkt druvans saft.

Demeter ansågs ansvara för årstidernas växlingar och stod således för naturens livgivande och vissnande.

Historien bakom årstidernas uppkomst härstammar från en av de mest berättade myterna kring Demeter. Den börjar med att hennes dotter Persefone (namnet Kore förekommer också) ramlar ner i underjorden, vilket arrangerats av dess härskare, Hades. När Demeter upptäcker att hennes dotter försvunnit ger hon sig ut att leta med en fackla i vardera handen. Efter ett långt, men gagnlöst sökande möter hon Hekate, korsvägarnas gudinna, som har reda på vilken väg Persefone gått och var hon slutligen hamnat. Demeter drabbas av stor sorg efter fått kännedom om dotterns öde, vilket leder till en svår svält för hela mänskligheten under ett år. Zeus, som även är Persefones fader och som i förstone gett sitt medgivande till Hades, hämtar då upp Persefone från underjorden – tillfälligt.

Persefones uppstigande från mörkret blev en symbol för vårens ankomst, men hon måste sedan åter stiga ner i underjorden och det märks genom att vinterperioden inträder. Persefone, underjordens ofrivilliga drottning, kom därför att dyrkas som födelsens och dödens gudinna.

Demeters vanligaste attribut är ett sädesax, men hon har också avbildats med en eller två facklor. Flertalet skulpturer som avbildar henne från antiken har funnits, bland annat i städerna Eleusis och Knidos.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Euripides. Backanterna, (405 f.Kr.) övers. Göran O Eriksson och Jan Stolpe.
Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en antik skulptur föreställande Demeter.