Den grekiska mytologin

Introduktion till antika myter och legender


Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender ger översikt och fördjupning i den antika historiens myter.

Köp ebok 45 SEK

Ebok omslag

Eboken kan efter köpet laddas ned direkt.

Eboken inkluderar allt innehåll om grekisk mytologi som återfinns på Mytologi.nu plus ytterligare insyn i ämnet inklusive infogade citat från den homeriska Iliaden och andra antika berättelser för att återge en mer autentisk tidskänsla.

Innehåll
Introduktion
Myternas källor
Skapelseberättelser
Gudakulten
Trojanska kriget
De grekiska gudarna
Titaner
De antika hjältarna
Argonauterna
Mytiska antika gestalter och sagoväsen
Underjorden
Lexikon


Tack till er som köper eboken och ekonomiskt stöder Mytologi.nu!

Den mest omskrivna gudavärlden

Ingen gudavärld är lika omtalad och omskriven som den antika och särskilt den grekiska mytologin intar en särställning i vår kultur som sprungen ur dess vagga. Det finns så klart en mängd böcker på engelska och även ett antal på svenska i ämnet. Den bok om grekisk mytologi som presenteras här är alltså en sammanställning av det material som redan finns presenterat på webbsidan med vissa tillägg. Det som främst skiljer är alltså "paketeringen" och är gjord för dig som föredrar att ha all fakta i bokform.

De grekiska hjältesagorna tilltalar både unga och äldre. De yngre har ofta kommit i kontakt med dessa genom underhållningsindustrin, i filmer och dataspel. De som är äldre har troligtvis i många sammanhang stött på referenser till myterna i böcker och artiklar.

Även om det är roligt att många böcker med den antika mytologin på senare tid skrivits för barn inklusive flera på svenska är eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender inte skriven för barn och har medvetet avstått från att framställa den antika gudavärlden som en skådeplats av hemska monster och fagra hjältar för att i stället närma sig den i ett mer sannskyldigt historiskt perspektiv. Den mångförgrenade gudavärlden och de mytiska berättelserna behöver dock inte bli mindre underhållande eller spännande för det.

Boken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender är i hög grad ett webbinnehåll omvandlat till eboksformat och har därför något av ett encyklopediskt upplägg. Den är således något styckad i sin sammansättning, men fungerar väl som en referens att återvända till.