Artemis

Motsvarighet i romersk mytologi: Diana
Diana målningArtemis är jaktens och skogens gudinna i den grekiska mytologin. Hon omtalas som en skicklig jägare och brukar avbildas ihop med vilda djur.

Apollon är hennes tvillingbror och likt honom är hon född på den heliga ön Delos (närmare bestämt på berget Kynthus därav hennes binamn Kynthia). Fader- och moderskapet brukar tillskrivas Zeus respektive Leto.

Liksom brodern är Artemis verksam inom en större sfär. Bland annat knyts hon ihop med övergången från ungdom till vuxenliv. På hennes kultplatser hände det att flickor fick bo en period i sitt liv för att förberedas för vuxenlivet och fester hölls där unga män piskade sig själva som mandomsprov.

I myterna där Artemis medverkar framkommer det att hon kan vara en temperamentsfull och grym gudinna. En som fick känna av detta var den jättelika Orion som jagade i skogen och stötte på jaktgudinnan. Dennes våldtäktsförsök mot gudinnan slutade med hans egen död. Det krävdes mindre än så för att framkalla Artemis vrede. Aktaion som var sonson till kungen av Thebe råkade se henne naken då hon badade tillsammans med några nymfer. Gudinnan som inte hade sin båge och sina pilar inom räckhåll skvätte i stället vatten som förvandlade honom till en hjort. Det dröjde inte länge förrän den panikslagne Aktaion blev fälld och uppäten av sina egna hundar.

En annan episod förtäljer historien om när Artemis själv förvandlar sig till hjort för att med list övervinna Otos och Efialtes, söner till Poseidon. Dessa var enorma jättar, större än både cykloper och titaner och var därför rentav ett hot mot gudarna. Myten berättar hur de staplade berg ovanpå varandra för att nå upp till himmelen. De var i det närmaste omöjliga att döda med råstyrka, men Artemis list fällde avgörandet. Förvandlad till hjort springer hon mellan jättarna och då bägge kastar sina spjut träffar de inte henne utan dödar varandra.

Artemistemplet i Efesos var ett av antikens sju underverk och helt byggt i marmor. Templet raserades och byggdes upp igen flera gånger under antiken, men idag återstår endast näst intill obefintliga ruiner.

I den romerska mytologin skulle Diana som ursprungligen förknippades med månen alltmer jämställas med Artemis.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Buxton, Richard. Den grekiska mytologins värld (2007).
Mavromataki, Maria. Grekisk mytologi & kult (1997).
Fontenrose, Joseph. Orion: The Myth of the Hunter and the Huntress (1981).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Charles Gleyre där Diana nyss badat.