Sisyfos

Sisyfos bärandes stenMot Sisyfos utdelade gudarna ett särdeles erbarmligt straff. Han förvisades till underjorden för att återstoden av sitt liv underkasta sig en enda verksamhet, nämligen att skjuta en sten uppför en kulle. Varje gång han skjutit den tunga stenen nästan hela vägen upp blir tyngden övermäktig och han får därefter börja om från början igen.

Upprinnelsen till straffet är enligt den vanligaste versionen att Sisyfos avslöjade Zeus då denne rövat bort den sköna ungmön Egina. Vidare ska Sisyfos ha satt sig upp mot gudarna genom att fängsla Thanatos (Döden), varigenom inga människor längre kunde dö.

Straffets form, att utsättas för evinnerlig upprepning, kan tolkas symboliskt. Sisyfos öde förkroppsligar det slit människor kan åta sig eller ställas inför där inget påtagligt resultat frambringas och inget övergår i en ny fas. Upprepningen i sig är allt.

I vår tid används uttrycket Sisyfosarbete som benämning på ett mödosamt arbete som tycks sakna slut. Den franske filosofen Albert Camus valde på annat sätt att alludera till myten i det kända verket med titeln Myten om Sisyfos.

Gudar som hämnare

Straffet som sattes i verket för Sisyfos räkning är berömt, men även dennes sonson Bellefron tilldelades av gudarna ett grymt öde. Bellefron var den som tämjt den bevingade hästen Pegasus, men hjälp av de av Athena skänkta tyglarna, och då försökte rida upp till toppen av gudarnas berg Olympos såg Zeus till att han kastades till marken och skadades svårt.

Ett jämförligt straff med Sisyfos drabbade Danaiderna, färskvattennymfer i den grekiska mytologin, som tilldömdes att ständigt hälla vatten i ett läckande kar. I deras fall var orsaken att de mördat sina män.

En av de mest kända antika författarna Euripides är generellt något negativ inställd till gudarnas hämndlystnad och i hans drama Backanterna utspelas följande dialog:

KADMOS Vi vet, vi medger det. Men straffet är så hårt!
DIONYSOS Ja det är klart. Jag är en gud, och ni har kränkt mig.
KADMOS Men gudar borde inte hämnas! Det gör vi!
DIONYSOS Ert öde var för längesen bestämt av Zeus.


För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.


Grekisk mytologi

Textkällor

Euripides. Backanterna, (405 f.Kr.) övers. Göran O Eriksson och Jan Stolpe.

Bildreferens

Bilden är en detalj från oljemålningen Sisyfos av Titian.