Atlas

Atlas bär upp himlavalvetAtlas var en av titanerna i den antika mytologin och son till Iapetos och Klymene. Han hade också två bröder: Menoitios och Prometheus. Han tillskrivs en rad barn, inklusive de sju plejaderna (Alkyone, Maia, Merope, Taygete, Sterope, Elektra och Kelaino).

I fejden mot de nya gudarna på Olympen var Atlas en av ledarna och sedan titanerna förlorat kampen fick Atlas uppgiften att bära himmelen på sina axlar (dessförinnan antogs himmelen vara uppburen av pelare, vilka Atlas vaktade).

Det ohyggliga straffet plågade Atlas som därför bad Perseus hjälpa honom bli förstenad medels Medusas avhuggna huvud. Perseus efterkommer titanens önskan som förstelnas och i samband med detta skapas enligt vissa legender Atlasbergen i Afrika (förmodligen mer korrekt var bergskedjan ursprungligen förknippad med en afrikansk sagogestalt, läs vidare nedan).

Hans ena bror Menoitios, som slogs på titanernas sida i kraftmätningarna med Olympens gudar förvisades till Tartaros. Prometheus, hans andra bror, hade övergett titanerna och ställt sig på den motsatta sidan.

Atlas har fått ge namn åt kartboken, fast den ursprungliga källan som inspirerade en av de första kartritarna Gerardus Mercator, var en annan Atlas: en mytisk kung och astronom i Mauretanien. Inte desto mindre har den mer kända grekiska guden fått pryda omslaget till mången kartbok. Även arkitekturen har lånat från gudasagan i form av termen atlant om pelare eller pilaster i form av manlig gestalt vars figur formas så den ser ut att lyfta en del av byggnaden.

Idén om att himmelen måste bäras upp av någon eller något går igen i koreansk mytologi. I denna finns en berättelse om hur gudomligheten Miruk vid universums skapelse skiljer himmelen från jorden och sedan ser till att de hålls skilda genom att placera pelare i världens fyra hörn. Likaså återkommer temat i den mayanska mytologin där Itzamnás och Ix Chels barn håller upp himmelens fyra hörn.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Bergman, Bo. Ordens ursprung: Etymologisk ordbok över 2 000 ord och uttryck (2007).
Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en oljemålning av Guercino.