Prometheus

Prometheus med fackla målningPrometheus var son till titanen Iapetos och vattennymfen Klymene. Hans bröder var Atlas, Epimetheus och Menoitios. Prometheus var den som enligt vissa antika källor skapade människorna, vilket han gjorde medels leran av vatten och jord. Oavsett till vilken källa man går är Prometheus inom den grekiska mytologin framställd som människornas förkämpe.

Prometheus är annars känd som den som stal elden från gudarna och gav den åt människorna. Den mäktigaste guden Zeus ansåg inte att människorna skulle få tillgång till elden, fast Prometheus ville förse dem med den så viktiga resursen. Han stal således elden genom att tända en fackla på Olympos och begav sig sedan till människorna – därav brukar han avbildas med en fackla i handen.

För sitt tilltag kedjades Prometheus fast vid en klippvägg. Varje dag kom en örn och hackade ut hans lever, men som sedan växte ut på nytt. Ur denna myt skapade den antike tragöden Aiskylos dramat Den fjättrade Prometheus. I dramat har lotten fallit på smideskonstens mästare Hefaistos att kedja fast den av högste guden straffade:

Fast ingendera av oss vill det, ska jag nu
med kopparnaglar spika fast dig vid ett berg
där du aldrig ska se en människas gestalt
eller höra en röst, men bränd av solens eld
förlora hudens friska glans och glädja dig
när nattens stjärnvimmel ersätter dagens ljus
och solen skingrar rimfrosten i gryningen.

Som framgår känner Hefaistos motvilja inför att verkställa straffet och Aiskylos drama framställer överlag Zeus som hård och härsklysten och Prometheus som en upprorets martyr.

Myten om Prometheus som stal elden från gudarna kan tolkas metaforiskt. En gång i tiden lär våra förfäder förstått sambandet mellan blixtoväder och gräsbränder. De såg elden som ett resultat av himlafenomen, men insåg omsider att de kunde framkalla fenomenet själva, med andra ord kontrollera elden (i själva verket kan det varit homo erectus då en teori baserad på arkeologiska fynd anger att det skedde för ca 1,5 miljoner år sedan).

Prometheus skulle omsider skonas från sitt straff. Detta efter han varnat Zeus för att Thetis son Akilles skulle bli en farlig rival. Herakles gavs uppdraget att slita itu kedjorna som fängslade Prometheus.

Prometheus har dykt upp i kulturen vid flera tillfällen. När Mary Shelley på 1800-talet skrev romanen om monstret Frankenstein löd hela titeln Frankenstein eller den moderne Prometheus, vilket var en hänsyftning på vad som händer då man iklär sig gudarnas roll. I senare tid har det skett då en amerikansk science fiction-film från 2012 bar dennes namn.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Mavromataki, Maria. Grekisk mytologi & kult (1997).
Aiskylos. Den fjättrade Prometheus. (431 f.Kr.) övers. Jan Stolpe och Lars-Håkan Svensson.

Bildreferens

Bilden är en detalj från målningen Prometheus bringt der Menschheit das Feuer av Heinrich Füger.