Ares

Motsvarighet i romersk mytologi: Mars
Mars målningAres är krigets gud, men är inte alls lika framträdande i det antika Grekland som hans motsvarighet Mars blir i det antika Rom. Grekerna var till skillnad mot romarna inte ett krigiskt folkslag och som våldets gud var Ares tämligen illa omtyckt. Därtill bidrog att han företrädde krigets vilda natur medan den grekiska krigsgudinnan Athena företrädde det uppfinningsrika och taktiska samt att han stod på motståndarnas sida i det trojanska kriget.

Som son till Zeus och Hera kan krigsguden Ares våldsamma sidor ses avspeglade i deras stormiga relation.

Ares hade många barn genom förbindelser både med gudinnor och dödliga kvinnor. Med Afrodite fick han fyra barn, vilka på olika sätt symboliserar föräldrarnas sidor: Fobos (rädsla), Deimos (skräck), Harmonia (harmoni) och Eros (sexuell kärlek). En av hans dödliga kvinnliga älskarinnor var Astyoche med vilka han hade barnen Askalafos och Ialmenos. I hans släktskap ingår även tvillingsystern Enyo som prisade krig högt samt Eris, grälets gudinna (detta enligt Iliaden medan Eris enligt Theogonin är bror till Nemesis).

En av de vanligaste berättelserna om Ares i den antika sagovärlden rör hans förehavanden med Afrodite och hur Hefaistos satte abrupt slut på deras amorösa möten (se artikeln om denne). Innan dess hade Ares, i skepnad av ett vildsvin, hunnit mörda sin rival Adonis.

Ares brukar avbildas med skägg och ibland med sina attribut, vilka är hjälmen, spjutet och skölden.

Amasonerna

De storväxta kvinnorna som kallades amasoner var barn till krigsguden Ares. Själva krigiska skar de enligt legenden av sig ena bröstet för att mer obehindrat slunga spjut och dra tillbaka bågsträngen. Dock är de i konsten avbildade med båda brösten.

Troddes bo i nordöstra Mindre Asien och i deras samhälle användes män endast som temporära reproduktionsmedel. Efter fortplantningen togs endast flickorna om hand medan pojkarna sattes ut i ödemarken att dö eller återgavs till fäderna.

I en historia berättas det om hur Herakles räddade amasondrottningen Hippolyte efter ett uppdrag att hämta hennes bälte. Amasonerna ska ha belägrat Akropolis som vedergällning för Theseus bortförande av amasonen Antiope. Enligt legenden besegras slutligen amasonerna av atenarna.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Theoi.com, http://www.theoi.com/Olympios/AresFamily.html
Theoi.com, http://www.theoi.com/Daimon/Eris.html
Buxton, Richard. Den grekiska mytologins värld (2007).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Jacques-Louis David som föreställer Mars tillsammans med bland andra Venus.