Hades

Motsvarighet i romersk mytologi: Orcus / Pluto
Hades målningHades, son till Kronos och Rhea i den antika gudasagan, förkroppsligar underjorden och är människornas sista destination då döden enligt antik myt innebar en resa till denna trakt.

Resan till Hades föregicks av att själen färdades över gränsfloden Styx. Styx är enligt mytologin en kvinna som personifierar floden som omger Hades och hon är dotter till Okeanos och Tethys. Styx kalla vatten flyter sakta fram med livlösa kroppar och över ytan kan spöken ses sväva. Här kan färjkarlen Charon iakttas transportera de nyligen döda. På andra sidan fanns Hades jättelika och trehövdade hund, Cerberus, som vaktade att ingen avsteg från den sista vägen ner till underjorden. I underjorden rinner också den "tjutande floden" Kokytos, "suckarnas flod" Acheron, den av svavel brinnande Phlegeton samt Lethe som är glömskans barmhärtiga flod.

En mytisk historia med Hades i huvudrollen omnämner hans betagenhet i Persefone. Hans lystnad efter gudinnan fick honom att låta jorden öppna sig under hennes fötter varpå Persefone snart var fångad nere i Hades mörker. Sedan hennes mor Demeter beklagat sig för de mäktigaste gudarna på Olympen beslöts det att Persefone skulle få lämna underjorden under halva året. Hennes upp- och nedstigande i underjorden symboliserar de ljusa respektive mörka årstiderna.

Underjordens gud kallas ibland Pluton (även tillnamnet Aidoneus förekommer). Namnet förknippades med hans andra roll, den som såg till att jorden också kunde alstra rikedom i form av växtlighet. Då grekerna ogärna lät Hades namn vandra över sina tungor blev Pluton ett mer föredraget namn. Precis som Hades ibland kallas Pluton, kallas motsvarigheten Orcus ibland för Pluto i romersk mytologi.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Snijders, Raymond. Blinka lilla stjärna (2013).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Agostino Carracci där guden syns tillsammans med sin trehövdade hund.