Hermes

Motsvarighet i romersk mytologi: Mercurius
Mercurius med sin stavHermes brukade under antiken avbildas i form av stenstoder, så kallade ”hermer”, där denne markerades med ett huvud och en fallos. Trots det ”oblyga” intrycket dessa hermer gav var de en vanlig syn i Grekland (vars kultur å andra sidan var mycket öppen kring sexuella motiv).

Hermes, son till Zeus och Maia i den grekisk-antika gudavärlden, är framför allt resans och rörelsens gud. Han hade förmåga att röra sig snabbt över stora avstånd och agerade som gudarnas budbärare.

Förutom att tjänstgöra som budbärare var Hermes i besittning av stor list, vilket gjorde honom användbar till andra uppgifter. Ofta återberättad är historien då Hera låter jätten Argos vakta Io, som hon innan förvandlat till en ko. Zeus som var betagen i Io – vilket var bakgrunden till Heras tilltag – bad Hermes om hjälp. Hermes skred till verket genom att söva Argos med flöjttoner och då fallande ögonlock mörklagt alla de hundra ögon som tillhörde Argos högg Hermes av jättens huvud.

En episod berättar också om hur han stal boskap från Apollon, vilket förlänade honom den tvivelaktiga äran att bli tjuvarnas skyddshelgon. Hermes förknippades dessutom med andra områden. Vingarna på hans fötter och på hans hjälm som syns i avbildningar avspeglar funktionerna som vindarnas gud och allting som skedde i luften var hans verk; något som även innefattade drömmarna då dessa ansågs vara bestående av luft (lägg märke till ordet ´hermetisk´ för lufttät härstammar från denne antike gud). Han var också handelns beskyddare och han ska ha uppfunnit mått och vikter.

I den romerska mytologin delade Mercurius de flesta drag med Hermes. Hermes tillskrevs en stav som ett av sina attribut, fast då Mercurius avbildas uppträder också en orm som slingrar sig runt staven.

Hur kommer då slutligen den fallos som Hermes avbildas med in i bilden? Detta härrör till Hermes som fruktbarhetsgud, vilket innebar att han förknippades med fertilitet.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Buxton, Richard. Den grekiska mytologins värld (2007).
Mavromataki, Maria. Grekisk mytologi & kult (1997).
Encyclopedia Mythica, http://www.pantheon.org/articles/h/hermes.html

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Evelyn de Morgan som föreställer Mercurius avbildad med vingar på hjälmen och hållandes staven med den omslingrande ormen.