Detalj från målning med argonauterna

Om sidan

På Mytologi.nu samlas fakta om mytologier från olika kulturer. För att överblicka allt innehåll som ryms på sidan, se innehållsöversikt.

Kontakt

Vill du kommunicera skickas e-post till kontakt@mytologi.nu.

Faktauppgifter

När det gäller fakta och ämnet mytologi är det inte helt ovanligt med motstridande uppgifter, inte minst rörande genealogin. Ofta påpekas det då det finns flera versioner eller motstridande uppgifter kring en myt. I annat fall är ambitionen att presentera den mest utbredda versionen.

Rättelser

Om du funnit en felskrivning som stavfel eller något annat som bör korrigeras så tas sådana upplysningar emot med tacksamhet.

Återanvändning och publicering

Allt innehåll är skyddat av upphovsrätten. Eventuell användning eller publicering av delar av innehållet är tillåtet så länge det sker med hänvisning till aktuell sida på Mytologi.nu.

Om du använder material på sidan som du sedan publicerar i tryck eller digitalt ska du redovisa detta genom en källhänvisning alternativt länk till sidan där materialet hämtades.

Exempel på källhänvisning till huvudsidan:
Mytologi.nu, https://www.mytologi.nu (hämtat xxxx-xx-xx).

Exempel på källhänvisning till undersida:
"Zeus" Mytologi.nu, https://www.mytologi.nu/zeus.html (hämtat xxxx-xx-xx).

Mytologi.nu startade 2014. Materialet är publicerat vid olika tidpunkter (exakta tidpunkter för specifika publiceringar/uppdateringar är ej redovisat). Textförfattare är Oskar Strandmark.

Upphovsman / webmaster

Oskar Strandmark.