Tyche

Motsvarighet i romersk mytologi: Fortuna
Tyche böjer sig över ett barnTyche är det grekiska ordet för öde och betraktades som en slumpens gudinna med förmåga att se in i framtiden.

När det gäller hennes plats i gudarnas släktträd ses hon som en av de så kallade okenaiderna, nymfer som levde i vatten.

Tyche kunde avbildas med vingar och ibland hållandes ett ymnighetshorn. Det senare symboliserade de gåvor hon hade makt att utdela. I flera fall avbildas hon med en ögonbindel (bl.a. i en känd målning med allegoriskt motiv av Tadeusz Kuntze), vilket återspeglar synen på henne som personifikation av det blinda ödet. Hon har också framställts i konsten stående på ett klot eller hjul.

Gudinnan skulle även symbolisera välfärden hos städer – romarna som importerade Tyche till sin gudavärld skulle bygga tempel till hennes ära då hon sågs som stadens beskyddarinna.

I romersk mytologi där Tyche efterliknas av Fortuna innehar gudinnan en viktigare och med tiden annorlunda roll. Hon övergår hos romarna från att personifiera slumpen till att gälla gagnelig tur. Det är utifrån denna betydelse som man ännu idag brukar använda Fru Fortuna som en metafor för tur. 

Grekisk mytologi

Textkällor

Mavromataki, Maria. Grekisk mytologi & kult (1997).
Ancient-greece.org, http://ancient-greece.org/culture/mythology/tyche.html

Bildreferens

Bilden är en detalj från en oljemålning av Pierre Bouillon som skildrar hur Furtuna tillskänker ett barn lyckligt öde.