Jason

Medea och Jason målningJason (med det alternativa namnet Iason) var en tessalisk prins och en av de mest kända hjältarna i den grekiska mytologin. Hans namn är framför allt hågkommet från legenden om det gyllene skinnet som han getts i uppdrag att finna och får honom att genomlida en mängd strapatser på havet tillsammans med argonauterna.

Argonauterna

Argonauterna var sjömännen på skeppet Argo och förutom Jason utgjordes de av Admetos, Amphion, Herakles, Kastor, Nestor, Orfeus, Peleus och Polydeukes. Ett skepp som därtill var förtrollat av gudarna, vilka var välvilliga till Jasons ambitioner.

Upprinnelsen till att Jason sökte det gyllene skinnet var ett uppdrag som utdelats av kung Pelias. Ett bud hade nått Pelias om att en yngling som uppenbarade sig med bara en sandal skulle medföra något ont för honom. Ynglingen med en sandal visades sig vara Jason – han hade tappat ena sandalen då han korsat en flod – som kom för att kräva sin rättmätiga plats på tronen (Pelias var halvbroder till Jasons far Aison och hade ärvt kungariket i stället för Aison som var den biologiska arvingen till den förre kungen Krethes). Under falskt föregivande erbjöds Jason tronen av Pelias, men ombads dessförinnan visa sig värdig genom att hämta det gyllene skinnet. I själva verket var det ett omöjligt uppdrag då det gyllene skinnet enligt rykten fanns i Kolchis, vilket var på andra sidan Svarta havet och betraktades som världens ände.

Den geografiska region som ligger mellan Egeiska havet och Svarta havet och idag utgör delar av Grekland, Bulgarien och Turkiet kallades vid denna tid Thrakien. I detta område möter Jason och argonauterna den blinde siaren Fineus som var en viktig länk för att hitta det gyllene skinnet. Fineus som var terroriserad av harpyor, flygande fågelvarelser med kvinnohuvuden, begärde att dessa först skulle drivas bort. Nästa gång harpyorna dök upp för att roffa åt sig mat kastades de ut på havet av nordanvindens söner, Kalaïs och Zetes. Fineus belönade dem med värdefulla upplysningar om hur de oskadda skulle ta sig förbi Symplegaderna, två klippor som krossade många skepp mellan sig.

Efter svåra umbäranden når Jason och de argonauter som klarat livhanken slutligen fram till Kolchis. Där måste Jason hantera två eldsprutande tjurar och därefter den drake som vaktade skinnet. Svårigheterna skulle varit övermäktiga om inte gudarna som alltjämt står honom bi ser till att kungen Aites dotter Medea blir förälskad i Jason. Medea underlättar Jasons vedermödor genom avgörande råd och överlämnar en trolldryck som gör honom temporärt osårbar.

Jason kan slutligen lägga händerna på det åtrådda skinnet och argonauterna lämnar sedan brådstörtat Kolchis förföljda av ett annat skepp. Förföljarna lyckas dock inte komma ikapp skeppet Argo. Den skoningslösa Medea hade med förfärlig tilltagsenhet mördat sin bror Apsyrtos och kastade delar av hans kropp i vattnet, vilka uppdrogs av förföljarna och försenade dessa i jakten.

Argonauterna undkommer sedan ytterligare hot på återfärden, bland annat berättar legenden om hur de lyckas passera sirenernas ö genom att Orfeus med sin lyra överröstar dessas förtrollade sånger.

Väl hemkommen kunde Jason uppvisa det gyllene skinnet för Pelias, men denne sviker sitt löfte om att låta Jason överta tronen. Medea visar då igen prov på sin list och lurar Pelias döttrar att mörda honom.  

Om Jason och Medea berättar sagorna att de får två barn, Mermeros och Freres. Familjelyckan skulle emellertid bli kortvarig då Jason finner större intresse i Kreusa, dotter till kung Kreon. Medea såg till att hämnas genom att skänka en förgiftad bröllopsklänning som fick Kreusas hud att brännas så svårt att hon avled.

Medea, som i de grekiska berättelserna framstår som en synnerligen brutal kvinna lät också döda makens och sina egna barn som ett ytterligare straff för hans svek. I det berömda drama som skrevs av Euripides och bär hennes namn gestaltas hon som en sammansatt och hämnddriven kvinna.

Grekisk mytologi

Textkällor

Buxton, Richard. Den grekiska mytologins värld (2007).
Mavromataki, Maria. Grekisk mytologi & kult (1997).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av John William Waterhouse och föreställer Medea och Jason.