Eros

Motsvarighet i romersk mytologi: Amor
Naken Eros målningEros är kärleksguden i grekisk mytologi och den som väcker den sexuella kärleken till liv i alla levande varelser. Eros familjeband är inte uppenbart, men hans moderskap brukar allt som oftast tillskrivas Afrodite medan den fader som oftast utpekas är Ares. Andra versioner i de grekiska gudasagorna kungör att Eros antingen är självfödd och att det skedde i samband med Afrodites födelse eller att han härstammar från Chaos.

Eros har skiftande attribut där han i tidiga framställningar avbildas med en lyra medan senare framställningar visar Eros med pilar och båge – pilarna skjuter han i väg med ojämförbar precision och ingen som siktats på kan undvika drabbas av kärleken. Det förekommer också ett tredje attribut, en fackla, med vilken Eros enligt mytens beskrivning tänder kärleken i varelsers hjärtan.

Eros kunde mångfaldiga sig själv i form av eroter eller amoriner som är en vanligare benämning (ordet ´amoriner´ är förstås härlett av Amor). Dessa var bevingade gossebarn varav några av de namngivna är Anteros, Himeros och Pothos. Anteros (notera sammanbindningen av ´ant´, från prefixet anti-, och ´eros´) symboliserade motkärleken, Himeros symboliserade begäret medan Pothos (notera likheten med ´patos´) symboliserade kärlekens lidande och längtan.

Eros själv undgick inte kärlekens styng utan förälskade sig i Psyche, själens gudinna (i detta skede var hon dock en dödlig). Villkoret för kärleken var för Eros att dölja sin rätta identitet och deras möten skedde därför nattetid. Psyche fick i sin tur lova att aldrig söka med blickarna mot älskarens ansikte, men kan en natt inte motstå sin nyfikenhet och tänder en oljelampa. Men efter en droppe av lampans varma olja fallit ner på den sovande Eros hud överges hon av honom. Sagan om Eros och Psyche slutar dock lyckligt emedan de båda återförenas och får en dotter, Hedone (Njutningen).

I den romerska mytologin används även namnet Cupido (som betyder "åtrå" på latin) vid sidan om Amor ("kärlek" på latin).

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Theoi.com, http://www.theoi.com/Ouranios/Eros.html
Theoi.com, http://www.theoi.com/Ouranios/Erotes.html
Svd.se, http://www.svd.se/kultur/understrecket/sagan-om-den-mytiska-karleken_1754273.svd

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Jean-Antoine Julien där en bevingad Eros är avbildad med pil och båge.