Nemesis

Nemesis målningNemesis är hämndens gudinna och symboliserade gudarnas vrede i grekisk mytologi. Det var Nemesis som utdelade straff till varje dödlig som drabbats av hybris, vilket avsåg det övermod som trotsade gudarnas överhet.

Förutom hybris såg Nemesis till att hämnas andra oförrätter människor emellan. Hon kan här sammankopplas med erinyerna, hämndgudinnorna, och skildras ibland som deras ledare. Nemesis skiljer sig dock något från dessa då hennes funktion först och främst är att fördela rättvisan lika och då följer hämnden snarast som en följdriktig handling. Hennes område tangerar därför ödesgudinnan Tyches och de båda framställdes ofta tillsammans på grekiska vaser.

Som attribut har Nemesis en våg och den symboliserar hennes funktion att se till att rättvisan fördelades jämnt. Hon kunde också avbildas med ett svärd eller en piska i handen.

När Nemesis ska placeras i den grekiska mytologins genealogi brukar det redovisas att Nyx är modern medan hennes fader, beroende av källa, är Okeanos eller Erebos. Bland hennes flera systrar och bröder är några Eris (Osämjan), Apate (Bedrägeriet), Filotes (Vänskapen) och Geras (Ålderdomen).

Nemesis har för ovanlighetens skull samma namn i den romerska mytologin, fast då ibland med tillnamnet Rhamnusia.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Encyclopedia Mythica, http://www.pantheon.org/articles/n/nemesis.html
My Astrology Book, http://www.myastrologybook.com/Furies-Erinyes-Nemesis.htm

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Alfred Rethel föreställande gudinnan Nemesis hållandes ett timglas i ena handen.