Mars

Motsvarighet i grekisk mytologi: Ares
Mars statyMars var son till Juno genom en så kallad jungfrufödsel då ingen fader fanns. Befruktningen skedde med hjälp av en magisk blomma som gudinnan Flora bistod med. Detta markerar Mars ursprungliga funktion hos latinarna, i vilken han förknippades med jorden och naturen.

Den tidiga latinska guden var även förknippad med död och strid och hade vid sidan om hackspetten stridshästen som skyddsdjur. Denna funktion blev med tiden mer betonad och gjorde Mars till en krigsgud, vilken skulle utvecklas till att motsvara grekernas Ares. Denne version av Mars tillskrivs Jupiter på fädernesidan, vilket är att betrakta som influerat av den grekiska gudavärldens stamtavla där Ares fader var Jupiters motsvarighet Zeus.

Romarna besatt en otrolig krigsmaskin som genom erövringar skapade ett av de mest storartade imperierna under världshistorien (från att först ha utökat riket till den italienska halvön skulle det romerska riket fortsätta utvidgas och när det var som störst kontrollerades allt land runt Medelhavet och stora delar av dagens Europa). Som krigsgud var därför Mars en av de viktigaste gudarna och dyrkades särskilt av soldater. Genom att tillbe honom skulle krigets utgång bli gynnsam. Vid sidan om Mars fanns en mindre dyrkad krigsgudinna, Bellona, som ibland framställs som hans syster och ibland som hans gemål.

Mars hade en klart större roll i den romerska traditionen än Ares i den grekiska. Mars betroddes vara fader till Romulus, Roms grundare. Mars hade lansen som attribut och namngavs ibland med tillnamnet Gradivus. Många helgedomar var till krigsgudens ära och bland annat fanns ett altare på det så kallade Marsfältet i Rom där idrott och militäriska övningar företogs. I Kartago dyrkades Mars likaså, fast under namnet Mamers.

Såväl månaden mars (som till och med 49 f.Kr. var årets första månad i den romerska kalendern) som veckodagen tisdag, på latin dies Martis, är uppkallade efter den romerska guden. Även vår rödaktiga grannplanet är uppkallad efter krigsguden (liksom dess två månar, Phobos och Deimos, är döpta efter Mars bröder tillika de som drog hans stridsvagn). Vidare är ordet ´martialisk´, med betydelsen krigisk, en bildning av guden Mars.

Romersk mytologi

Textkällor

Näsström, Britt-Mari. Romersk religion (2005).
Runeberg.org, http://runeberg.org/nfbq/0558.html

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Jacques-Louis David där Mars syns tillsammans med Venus.