Theseus

Ariadne och Theseus illustrationTheseus är en av de stora grekiska hjältarna i de antika sagorna. Likt Herakles utförde Theseus en rad bravader varav den mest kända omtalar hur han besegrar Minotauros.

Varje nionde år skickades sju pojkar och sju flickor från Aten till vidundret på Kreta som var hälften människa och hälften tjur. Bakgrunden var att kung Minos son dödats av en tjur varpå denne i sin förbittring avgjorde att även andra unga atenare skulle straffas. Vid tredje tillfället anmälde sig Theseus frivilligt som ett av de traditionella offren, fast med avsikten att göra sig till Minotauros baneman.

Hans far Aigeus såg med oro på Theseus färd och vid avfärden kom de överens om att Theseus skepp skulle ankomma med vita segel om uppdraget vore slutfört med lycklig utgång medan svarta segel betydde att uppdraget misslyckats.

Minotauros höll till i centrum av labyrinten som Daidalos låtit bygga för kung Minos och mötet med Theseus inne i labyrinten skulle sluta med Minotaurus slutgiltiga nederlag. För att efter sin bragd lyckas hitta ut ur labyrinten hade han fått hjälp av Ariadne, dotter till Kretas kung, som på kort tid genom kärleksgudinnan Afrodites inblandning förälskat sig i Theseus. Hon gav honom en lång garntråd som Theseus fäste vid ingången och sedan kunde använda som ledsagning ut ur labyrinten.

Tillsammans med de atenska pojkar och flickor som inte behövt mista sina liv gav de sig snabbt av från ön. Efter en övernattning på ön Naxos vaknade Ariadne upp för att finna sin älskare borta. Theseus hade trolöst avseglat i gryningen. I all hast hade han emellertid glömt att byta segel och när hans skepps avtecknade sig på horisonten för atenarna kunde Aigeus urskilja svarta segel. Sorgen blev stark nog för att han skulle kasta sig utför en klippa och i vattnet till det hav som idag kallas Egeiska havet, döpt efter denne Aigeus.

Theseus fick överta tronen som kung i Aten efter sin far och han ska ha enat de attiska folken till en statstat. Hans äventyr som redan varit många innan mötet med Minotaurus tog dock inte slut. Bland annat hjälpte han Herakles på en färd till amasonernas land, vilket slutade med att Theseus tog deras drottning Antiope till hustru och de fick sonen Hippolytes.

Theseus skulle dock senare gifta om sig med Faidra, en annan dotter till kung Minos. Därom och om fortsatta öden i Theseus liv berättas i det berömda dramat Faidra (eller Fedra) av Racine, en saga som förvisso var omstöpt från ett antikt drama med Euripides som upphovsman. Efter Afrodites kärlek till Faidras styvson Hippolytes blivit obesvarad slungar gudinnan en besvärjelse som gör att Faidra grips av stark passion för honom, men som är bestämd att förbli obesvarad. Faidra tar slutligen sitt liv och Hippolytes liv går också till ända dramatiskt då han släpas till döds av sin egna hästar.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Kallifatides, Theodor. Afrodites tårar: om gamla gudar och eviga människor (1996).
Mavromataki, Maria. Grekisk mytologi & kult (1997).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Niccolò Bambini och återger scenen då Ariadne överlämnar sitt garn till Theseus.