Gaia

Motsvarighet i romersk mytologi: Tellus
I världens uppkomst enligt grekiska mytologi är Gaia Moder Jord och barn till Chaos, världsalltet. Gaia födde sedan på egen hand Uranos (Himmelen) och Pontos (Havet). Med hjälp av regnet från himmelen skapade hon grönska på jorden samt alla djur. Den luft som omgav jorden representerades av Aither medan hans hustru Hemera representerade dagen.

Uranos skulle bli Gaias make och tillsammans fick de söner och döttrar i flera omgångar, vilka huvudsakligen utgjorde cykloperna och titanerna.

Cykloperna var jättar med ett öga i mitten på pannan. Enligt den mest vedertagna myten var de tre stycken: Arges, Brontes och Steropes (de ska också ha funnits en andra generation, vilka var avkomlingar till Poseidon). Det finns även an annan vanlig berättelsetradition rörande cykloperna, nämligen att de var herdar på de Flegraenska fälten. Det är en av dessa som den homeriske hjälten Odysseus stöter på under ett av sina äventyr.

Bland titanerna fanns Kronos som skulle bli den mäktigaste guden och Okeanos, härskare över världshavet.

Gaia har också figurerat inom New Age-rörelsen och då relaterat med frågor som rör jordens framtid som en beboelig plats för alla levande organismer.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Encyclopedia Mythica, http://www.pantheon.org/articles/g/gaia.html