Chaos

De gamla grekerna betraktade världsalltet som oändligt och i mytologin representeras detta av Chaos (ordet kan härledas från det grekiska kha´os som ungefär betyder ´det ursprungliga rummet´). Chaos (ibland används namnet Kaos), bekräftar dess egenskap som det ursprungliga oordnade världsalltet som sedan övergår i det mer ordnade universum vi nu känner.

Till skillnad från andra gudsgestalter var Chaos inte en förkroppsligad gestalt, fast är ändå att betrakta som en gud lika mycket som ett tillstånd. Den grekiska mytologins släktträd bekräftar Chaos som det först existerande. Det är Chaos som ger upphov till Gaia (jorden), Nyx (natten) och Erebos (det underjordiska mörkret). Dessa blir i sin tur upphov till bland annat dagen och himmelen.

Vad det ursprungliga världsalltet bestod av fanns flera uppfattningar om hos de antika naturfilosoferna. Enligt en av de mer berömda, Empedokles, var all materia sammansatt av fyra element – jord, luft, vatten och eld.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Cotterell Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).