Nyx

Natten i form av gudinnan NyxI de antika gudasagorna är Nyx nattens personifiering och räknas ibland som den första gudinnan uppstånden ur Chaos.

Hon skulle tillsammans med sin broder Erebos (Mörkret) föda flera barn, bland andra sönerna Thanatos (Döden) och Hypnos (Sömnen) som båda på olika sätt associerar till natt och mörker, men också dottern Hemera (Dagen).

Hon födde därtill tre döttrar som kallades Moirerna. De var andar som övervakade nyfödda barn och, enligt vissa myter, bestämde deras öden redan från födseln – därav kallas de för ödesgudinnorna.

Namnen moirerna bar var Klotho (Spinnerskan), Lachesis (Turen) och Atropos (Det oundvikliga ödet). Bakgrunden till epitetet ”Spinnerskan” har sin förklaring i att grekerna föreställde sig morierna som bedagade kvinnor, vilka satt och spann människornas öden likt trådar. Det var Klotho som spann tråden, Lachesis som bestämde dess längd och Atropos som slutligen klippte av den. Moirerna kan jämföras med nornorna i den nordiska mytologin vilka på samma sätt ansågs bestämma mänskliga öden genom att spinna livets trådar.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).

Bildreferens

Bilden är en detalj från oljemålningen Natten av Alexandre-Auguste Hirsch.