Perseus

Perseus och Medusas huvudPerseus är en av de största hjältarna i den grekisk-antika kulturen. Enligt myterna blir han till som ett resultat av ett möte mellan Zeus och Danaë, men då hennes avkomma är spådd att bringa fadern om livet sätts Danaë och barnet i en kista på havet. Gudarna ser dock till att deras liv bevaras och kistan flyter iland på en ö där de kommer under Polydektes beskydd.

När Polydektes blir betagen i Danaë frammanas en konflikt mellan honom och Perseus. Perseus som inte vill inte se dem förenas erbjuder vad som helst, till och med Medusas huvud, om denne slutar åtrå hans mor. Polydektes tar honom på orden och Perseus får det till synes omöjliga uppdraget att överbringa Medusas huvud.

Gudarna bistår Perseus med svärd, sköld och hjälm, samtliga förtrollade. Perseus lyckas närma sig Medusa och undgå bli förstelnad av hennes blick genom att endast se henne genom en spegel. Han undkommer sedan Medusas systrar genom att ta på sig hjälmen som gör honom osynlig.

I samband med Medusas död föds en bevingad häst. Hästen som fått namnet Pegasus rider genom luften med Perseus på ryggen. Han flyger på den över Jaffa och får syn på Andromeda, fastkedjad vid en havsklippa som offer åt ett sjöodjur. Perseus förälskar sig omedelbart i den sköna Andromeda och räddar henne genom att döda monstret som dykt upp för det serverade offret.

Enligt en överenskommelse skulle belöningen för att ha räddat Andromeda bli ett giftermål med henne. Men hennes föräldrar bryter löftet då deras dotter bortlovas till en annan och efter att Perseus motsatt sig deras ändrade beslut skickar modern Kassiopeia soldater på Perseus. Perseus som har Medusas avhuggna huvud inlindat under ena armen riktar dess ansikte mot sina angripare som envar förstenas. Perseus får därpå sin Andromeda och ett av deras kommande barnbarn skulle bli en annan hjälte i den grekiska mytologin, Herakles.

När Perseus återvänder till Polydektes ö med Medusas huvud vill denne inte gå med på att avstå Danaë. Perseus använder då än en gång Medusas huvud vars ansikte han riktar mot Polydektes som ögonblickligen förstenas.

Perseus söker härnäst upp sin morfader Akrisios. Ödets cirkel sluts då Perseus som av ödet förutspåtts döda sin morfader, oavsiktligt dödar Akrisios med ett diskuskast.

Några av de äventyr som här omtalats skildrades i filmen Clash of the Titans från 1981 och senare åter filmatiserad.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
http://www.theoi.com/Heros/Perseus.html

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Luca Giordano där Perseus slåss med soldater under Andromedas bröllop.