Diana

Motsvarighet i grekisk mytologi: Artemis
Diana spejandeDiana var en romersk gudinna som förknippades med naturen. Hon var delvis en motsvarighet till den grekiska jakt- och skogsgudinnan Artemis.

I den romerska mytologin var Diana barn till Jupiter och Latona (motsvarigheten till den grekiska Leda), och tvillingbror till Apollo. Själv hade hon som jungfru inga barn.

Diana ingick också, i överordnad ställning, i en triad tillsammans med vattennymfen Egeria och skogsguden Virbius. Diana hade därtill en sammankoppling med månen vars personifikation Luna kunde ses som en aspekt av henne.

Från att ha sammankopplats med den vilda skogen och jakt skulle synen på Diana med tiden ändras till att stå som sinnebild för den fridfulla landsbygden.

Diana tillbads av kvinnor i synnerhet och den 13 augusti som var hennes dag kunde kvinnor ses tvätta sina hår vid gudinnans tempel på Aventinen (en av de sju kullarna kring Rom). Diana beskyddade arbetande och havande kvinnor – i rollen som övervakare av barnafödandet benämndes gudinnan med tillnamnet Diana Lucina (annars är det den grekiska förlossningsgudinnan Eileithyia som brukar förknippas med Lucina i romersk mytologi).

På romerska mynt kunde gudinnan Diana ses avbildad i tre versioner. Hon är då avbildad som jägare, som månens personifikation och representerande den undre världen. Den senare funktionen kommer sig av identifikationen med den grekiska gudinnan Hekate.

Romersk mytologi

Textkällor

Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Diana_(mythology)

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Guillaume Seignac som föreställer Diana med pilbåge i hand och koger på ryggen.