Bellerofon

Bellerofon på PegasusBellerofon som var sonson till Sisyfos drabbades likt denne av gudarnas vrede. Det var inte för hans ärelöshet, han utförde hjältedåd, men högmodet som drabbade honom.

Som son till havsguden Glaukus var Bellerofon en gudars ättling. En legend berättar att han av den lykiske kungen Iobates fick i uppdrag att döda det trehövdade och eldsprutande monstret Chimaira. Det ansågs omöjligt att utföra, vilket var just tanken då Iobates utdelat uppdraget på en annan kungs begäran. Denne var Proitos, kung av Argos, som ville se Bellerofon död då denne vunnit hans dotters gunst. Bellerofon skulle dock sittandes på den flygande hästen Pegasus besegra Chimaira genom dels beskjuta det med pilar, dels sticka ner ett spjut försett med en blyklump i dess ena hals.

Bellerofon som tämjt den bevingade hästen Pegasus med hjälp av de av Athena skänkta tyglarna försökte sedan rida upp till toppen av gudarnas berg Olympen. Zeus som såg detta lät en broms sticka hästen som då kastade Bellerofon till marken. Denne skadades svårt och förlorade synen. Hans levnad skulle därefter präglas av eländig landsflykt, vilket beskrivs i Iliadens sjätte sång:

Men då Bellerofon ock blev förhatlig för samtlige gudar,
strövade ensam han kring på den öde Alesiska slätten,
frätande hjärtat i sorg, undvikande människors stigar.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).
Wikipedia.org, https://no.wikipedia.org/wiki/Bellerofon
Homeros. Iliaden, övers. Erland Lagerlöf.

Bildreferens

Bilden är en detalj från en freskomålning av Giovanni Battista Tiepolo som visar Bellerofon ridande på Pegasus.