Selene

Motsvarighet i romersk mytologi: Luna
Selene insvept i tygSelene var namnet på mångudinnan i grekisk mytologi och hon var syster till Solen (Helios) och Gryningen (Eos) samt dotter till titanerna Hyperion och Theia. Precis som föreställningen om Helios körde Selene i en vagn över himlen, fast mångudinnans färd skedde förstås efter mörkrets inbrott.

En myt som berättas om Selene kretsar kring en hemlig förbindelse med Endymion som var en vacker ung fåraherde. Hennes uppvakning började med att hon kysste honom godnatt varje kväll genom att kasta sitt silverljus över marken där han gick. Deras amorösa möten utspelade sig i en grotta i närheten av Miletos och renderade femtio döttrar. Vidare berättas det om att Endymion av Zeus fick välja sitt öde och valde odödlighet och ungdom i ett tillstånd av ständig sömn.

Selenes områden sammankopplas ibland med två andra gudinnor: Artemis och Hekate. Distinktionen är förmodligen att Artemis var en mångudinna (hon sammankopplas precis som sin bror Apollon med ljuset), vars silverljus skingrar nattens tunga mörker medan Selene är själva personifikationen av månen (vilket stämmer överens med tidiga avbildningar i antik konst där Selenes profil avtecknar sig mot månens runda skiva). Även Hekate blev förknippad med månen och ingår ibland med de båda andra i en mytisk triad där Selene representerar helmånen, Artemis halvmånen och Hekate den molnfria natten.

Selene assimilerades i den romerska mytologin och kallades där Luna. Månen är representerad av en kvinnlig gudom i flertalet mytologier där egyptiska Isis är en av de mest välkända. Det finns dock även manliga mångudar såsom Sin i den mesopotamiska mytologin och Måne i den fornnordiska.

Grekisk mytologi

Textkällor

Theoi.com, http://www.theoi.com/Heros/Endymion.html
Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Myastrologybook.com, http://www.myastrologybook.com/Artemis-Diana-Selene-Phoebe-Luna-Hecate.htm
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Selene

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Pietro della Vecchia som föreställer Selene.