Pan

Motsvarighet i romersk mytologi: Faunus
Pan blåser i flöjtI den antika mytologin dyrkades Pan som skogens, betesmarkernas och beteshjordarnas gud. Han var även panikens gud; när folk flydde i vild skrämsel ansågs det vara Pans verk och ordet ´panik´ härrör från denne antike gud.

Fadern till Pan var Hermes. Den som brukar tillskrivas moderskapet är Penelope, drottning av Ithaka och Odysseus hustru, som blev chockad då hon fick se två gethorn sticka ut i pannan på det nyfödda barnet och lämnade bort det till några nymfer.

Pans karaktär har sidor av lustfullhet i det han uppvaktar nymfer utan pardon. Det finns en beryktad staty från romerska antiken som föreställer tidelag mellan hans romerska motsvarighet Faunus och en get – det ska dock kommas ihåg att Pan sågs som delvis ett djur och det gällde i än högre grad Faunus som framställdes med klövar i stället för fötter.

Pan som huvudsakligen tillbads i det idylliska herdelandskapet Arkadien är också en musiker som blåser sköna melodier genom sin panflöjt. Associationerna med herdelivet ställer honom i kontrast till det nobla, vilket kan märkas inom konsten och filosofin där Pan får förkroppsliga otämjd natur där det extatiska dominerar över det rationella.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Wikipedia.org, http://sv.wikipedia.org/wiki/Faunus

Bildreferens

Bilden är en detalj från en oljemålning av Johann Carl Loth där Pan kan ses spela flöjtmusik.