Faunus

Motsvarighet i grekisk mytologi: Pan
FaunI den romerska mytologin var Faunus en herdegud. Han var behornad och hade klövar i stället för fötter. Med tiden skulle han delvis sammanställas med Pan i den grekiska gudavärlden efter från början varit en inhemsk gud och en av de äldsta. Han likställs ibland med Silvanus, en annan herdegud, som dock ursprungligen inte var identisk med Faunus.

Faunus områden var skogarna och de öppna fälten. Han stod nära djurlivet och ska också ha parat sig med djuren. Det är från denna sista omständighet att det förekom sexuella interaktioner mellan Faunus och djur som han ibland kallades Inuus (ordet ligger språkligt nära det latinska inire som kan översättas med penetrering). Inuus som eventuell ska betraktas som en aspekt av Faunus förkroppsligade den sexuella akten och det var för Inuus ära den lättsinniga Lupercusfesten anordnades. I romersk folktro kunde guden även kallas Incubus (latin för ligga på något), vilken var en varelse som under natten kunde besöka unga kvinnor. 

Ifråga om genealogin råder det en del oklarheter kring Faunus. Enligt vissa källor är han son till nymfen Canens och Picus (ibland omnämnd Picus Martius, vilket associerar honom med Mars och dennes hackspett), som enligt romersk tradition är den första kungen i den region som hette Latium och var belägen norr om Rom. Beroende av källa gör föräldraskapet Faunus till sonson åt Saturnus eller Mars. Vidare brukar Bona Dea (alternativt namn är Fauna) anges som dotter till Faunus.

Faunus förekommer även i plural som fauner, naturväsen som motsvarar satyrer i den grekiska mytologin.

Romersk mytologi

Textkällor

Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Faunus
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Inuus
Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bona_Dea
Runeberg.org, http://runeberg.org/nfbl/0265.html

Bildreferens

Bilden föreställer en faun från en målning av Rubens.