Mercurius

Motsvarighet i grekisk mytologi: Hermes
Mercurius med sin stavMercurius (Merkurius) var en av gudarna i den romerska mytologin och vakade över handeln. Hans namn ligger nära det latinska ordet mercari för ”idka handel”, vilket också kan jämföras med det engelska ordet merchandise för handelsvaror.

Som handelns gud var Mercurius köpmännens beskyddare, vilka firade dagen 15 maj varje år till gudens ära.  

Mercurius är även förknippad med kommunikation och meddelanden över långa avstånd. Hans snabbhet var omtalad och engelskans namn på kvicksilver (mercury) uppkallades efter honom. Detta var drag som övertogs från den grekiska guden Hermes som delvis är Mercurius motsvarighet i den grekiska mytologin. Mercurius var inte en av de ursprungliga romerska gudarna utan uppstod senare och då i form av införlivandet av en gud från den grekiska kulturen. Det drag som skiljer Mercurius från den grekiska förebilden var att Hermes inte förknippades med handel. Romarnas gud skulle även bli populär bland kelterna och germanerna.

Från början avbildades Mercurius med samma attribut som Hermes, men skulle i senare tider allt oftare avbildas med en börs.

Den romerske guden Mercurius skulle också ge namn åt den innersta planeten i solsystemet, Merkurius. Anledningen till att just denna planet fick Mercurius namn var den rör sig snabbast av alla planeter.

Romersk mytologi

Textkällor

Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mercurius
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(mythology)

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Evelyn de Morgan som föreställer Mercurius avbildad med vingar på hjälmen och hållandes staven med den omslingrande ormen.