Europa

Europa och vit tjurEuropa, dotter till den feniciske kungen Agenor, blev i de antika sagorna bortrövad av Zeus. Denne hade förklätt sig till en vit tjur och uppenbarade sig framför Europa då hon promenerade ute i det fria. Genom ett fromt uppträdande förmåddes Europa klättra upp på ryggen varpå tjuren rusade iväg och förde henne med sig ut i havet. Alltjämt i gestalt av en vit tjur simmade Zeus med Europa på ryggen till Kreta där han slutligen visade sig utan förklädnad och lät fängsla Europa i en grotta.

Bortrövandet skulle resultera i tre barn varav det mest kända Minos en dag skulle bli kung på Kreta (Minos är dock ej en historisk person). Ett av de andra var Sarpedon som blev furste i Lykien (men stupade i trojanska kriget). Därefter frisläpptes Europa och Zeus skänkte henne gåvor, inklusive ett spjut som alltid sökte upp sitt mål.

Europa skulle bli gemål till den kretensiske kungen Asterios. Då de inte fick egna barn kom Europas son Minos att överta makten och grundlägga vad som blev den minoiska kulturen.

Zeus var en notorisk kvinnojägare och hans tilltag rörande Europa var inte ovanligt (som exempelvis episoden med hans våldtäkt av Helena i gestalt av en svan). Inte heller var det en slump att han under erövringen förvandlade sig till en tjur då tjuren var en viktig symbol på Kreta. Det finns en tydlig parallell till en annan legend där en tjur sades ha stigit upp ur havet som ett tecken från havsguden Poseidon om att Minos var den förtjänte arvtagaren och inte hans andra bröder. Dessutom höll vidundret Minotaurus – hälften människa, hälften tjur – till på Kreta.

Europas bror Kadmos är enligt den grekiska mytologin grundare till staden Thebe (belägen nordväst om Aten). Under jakten på hans försvunna syster sökte han svar hos oraklet i Delfi och på hennes inrådan förföljde en ko och på platsen där den stannade uppförde han en stad. Kadmos gifte sig senare med Ares och Afrodites dotter Harmonia.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Mavromataki, Maria. Grekisk mytologi & kult (1997).

Bildreferens

Bilden är en detalj från målningen Europas våldtäkt av Carlo Maratta.