Helena

Helena och ParisI de antika myterna är Helena dotter till Zeus och Leda. Leda som var hustru till den spartanske kungen Tyndareos hade förförts av Zeus i gestalt av en svan. Helena kläcktes sedan, tillsammans med sin tvillingsyster Polydeukes, ur ett ägg som lagts av Leda.

En alternativ version berättar att det i stället var Nemesis som våldtagits av samme Zeus. Han hade förföljt gudinnan i flykt runt världen och tvingat ned henne från luften vid Rhamnous som låg i Attika. Han hade sedan våldtagit henne och som resultat därav föddes Helena.

Att en svan var inblandad i tillkomsten av Helena kan ses som symboliskt inför faktumet att då hon mognat till kvinna ansågs som en av de vackraste som beträtt jordens yta. Hennes skönhet såg till att friare flockades vid det spartanska hovet. Till make åt Helena valdes slutligen Menelaos, vars äldre bror var den blivande krigshjälten Agamemnon.

Helena skulle dock sammanföras med den trojanske prinsen Paris av kärleksgudinnan Afrodite, vilket gav upphov till brinnande hjärtan och en flykt från maken till Troja. Händelsen skulle utlösa det långa och legendomspunna kriget mellan Grekland och Troja. Efter att Paris slutligen dött i kriget kom Helena att återförenas med Menelaos.

Den mytiska Helena har troligtvis figurerat tidigare i annan gestalt och utpekas som trädgudinna i förgrekisk mytologi.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pelops

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Jacques-Louis David med Helena och Paris.