Cuchulainn

Cuchulainn illustrationCuchulainn (alternativt namn är Co Cuchulainn) var den främste av de irländska mytiska hjältarna och om vilken det berättas i Ulster-cykeln som tillkom mellan 100 f.Kr. och 100 e.Kr.

Historien utspelar sig i en tid då långvarig fientlighet rådde mellan provinserna Connacht och Ulster. Conchobar mac Nessa styrde Ulster och det berättas att hans syster Dechtire som försvunnit under mystiska omständigheter hade återkommit och medbringat en liten pojke, Setanta. Denne var son till Lugh, den mäktigaste av de keltiska gudarna.

Det framkom snart att sonen hade övermänskliga krafter och hamnade ibland i tillstånd av raseri då han stormade fram i ursinnig fart med ansiktet helt förvridet. Efter att besegrat en blodtörstig hund gavs han smeknamnet Cuchulainn, på irlänska ”Culainns hund”. Redan som sjuårig pojke dräpte han sedan tre män från Connacht i en strid.

De övernaturliga krafterna hos ett barn går igen från andra mytiska hjältar och känns igen från den grekiske Herakles (och mindre välkänd från västerländskt perspektiv den koreanska Chumong), men också från en annan irländsk hjälte i form av Cu Roi. Det varsel om evig berömmelse, fast där livet skulle bli kort, som uppstått kring Cuchulainn var också typiskt för hjältar i gudasagorna.

karta över Connacht och Ulster

Cuchulainn skulle förälska sig i Emer, vilket hennes fader Forgall såg på med ogillande. Det var Forgall som utverkade att Cuchulainn sändes till Skottland för att lära sig krigskonst med krigsgudarna på den skola som leddes av den kvinnliga krigaren Scathach. Forgall med flera trodde detta skulle bli Cuchulainns död, men efter att undgått döden ett flertal gånger återvände han som en ännu skickligare krigare.

Efter hemkomsten väntade en duell med rivalen Forgall. Cuchulainn anlände till Forgalls borg som omgavs av skyddande palissader och innanför beväpnade vakter. Men Cuchulainn hoppade över palissaderna och alla krigare som attackerade honom fick sätta livet till. Därefter enleverade han Emer och hennes syster Fial.

Emer blev Cuchulainns gemål och hennes namn har under lång tid förknippats med kvinnliga ideal, vilka går tillbaka på de sex gåvor av femininitet som denna mytiska kvinna ägde: mjuk röst, förnämligt tal, vackra kännetecken, klokhet, kyskhet och skicklighet i hantverket.

I en senare episod berättas det hur Cuchulainn av misstag dödar sin son som han tar för en inkräktare då denne försöker leta upp sin far (det finns även här i viss grad en parallell till Herakles som under sinnesförvirring dödar sina barn).

Cuchulainn hade en halvbror som var en stor krigare, Ferdiad. Även om de båda hyste tillgivenhet för varandra bodde Ferdiad i Connacth och Cuchulainn i Ulster, vilket till slut tvingade in dem i en envig. Det blev en utdragen kamp som bara Cuchulainn gick levande ifrån.

Slutligen kommer det siade ödet ikapp den irländske hjälten. I en strid med Lughaid såras han dödligt av ett av dennes tre magiska spjut. Cuchulainn använder sina sista krafter till att binda fast sig själv vid en stor sten för att dö stående. Enligt myten kan denna sten beses vid Knockbridge i nordöstra Irland.

Keltisk mytologi

Textkällor

Ross, Anne. Keltiska sagor och myter (1990).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%BA_Cuchulainn
Monaghan, Patricia. The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore (2004).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration av Stephen Reid från boken The Boys' Cuchulain.