Nuada

Nuada var ledare av Tuatha De Danann (namnet härleds från gudinnan Danu), en av de forniriska klanerna som omnämns i keltiska legender. Han var med och slogs mot fomorerna i striden om det forntida Irland och sågs därför som en krigsgud.

I det ryktbara slaget i Mag Tuired förlorade han sin högra hand (vissa källor anger att det var armen som blev avhuggen av). Läkedomsguden Diancecht tillverkade en ny hand åt honom i silver, därav hans smeknamn Nuada Silverhand. Senare skulle Miach, son till Diancecht, se till att vanlig hud växte ut över silverhanden.

Berättelserna om handen har också relevans inför omständigheten att en person med en förlorad kroppsdel inte ansåg värdig att vara kung i det forntida Irland.

Efter Nuadas jordeliv gått till ända blev han första besittningshavare av citadellet Almu. Det var beläget i Leinster, fast omöjligt att nå för vanliga dödliga.

I senare berättelser ska Nuada ånyo gjorts till människa och då deltagit i kraftmätningar med Fionn gällande styrandet av provinsen Leinster. Nuada förknippades ibland också med hjälten Nechtan.

Keltisk mytologi

Textkällor

Monaghan, Patricia. The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore (2004).