Lancelot

LancelotLancelot förekommer som en av riddarna av Runda bordet i Kung Arthur-sagan och upptar där en viktig roll (särskild i den senare version som nedtecknas av Chrétien de Troyes på 1100-talet). Han är Arthurs modigaste riddare, men också den som inleder en förtäckt kärleksrelation med kungens maka, Guinevere. När detta uppdagas är både Lancelots och Guineveres liv i fara, men Lancelot flyr och hinner samla en här som räddar Guinevere från att brännas på bål.

Lancelots börd klarläggs inte helt i sagoberättelserna, men en del tyder på att hans fostermor är det kvinnliga väsen (”Lady of the Lake”) som uppehåller sig vid samma sjö som svärdet Excalibur stigit upp ur. I andra versioner är Lancelot i stället hennes älskare och de ska ha fått en son, Galahad. Vissa versioner anger att Elaine, dottern till kung Pellés, ska ha äktat Lancelot och att deras son hette Galahad. I en ytterligare version av legenden utnämns en kung av det fiktiva franska riket Benoic och dennes hustru som Lancelots far och mor.

Legenden berättar att Lancelot anländer till slottet Camelot och blir en av Arthurs riddare. Han är en av de främsta hjältarna i Arthur-sagorna och det förtäljs hur han vid ett tillfälle återför Guinevere från några kidnappare. Episoden för också med sig att Guinevere blir Lancelots hemliga älskare. En annan ofta återberättad episod är om hur Lancelot besegrar en drake som satt skräck i staden Corbenic.

Efter att Lancelot räddat Guinevere från hennes utdömda straff ska han enligt vissa versioner av legenden dödats i en strid med Mordreds krigare (Mordred var Arthurs oäkta son). Andra versioner berättar att Lancelot lever återstoden av sitt liv allena i ett slott medan Guinevere gått i kloster.

Keltisk mytologi

Textkällor

Monaghan, Patricia. The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore (2004).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/King_Ban
Heroofcamelot.com, http://www.heroofcamelot.com/legend/lancelot

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av William Hatherell som föreställer Lancelot ridandes på häst och i stridsmundering under fritagandet av Guinevere.