Ceridwen

Ceridwen illustrationCeridwen är en walesisk häxgudinna som inbegrips i den keltiska mytologin och vistades enligt legenderna på en ö i sjön Tegid. Tegid belägen i norra Wales, vars moderna namn är Bala Lake, var en mystisk sjö i den lokala folktron vars djup inte ansågs kunna mätas.

En legend berättar att Ceridwen bryggde, i vad som sades vara prototypen till alla häxors kittlar, en magisk dryck åt sin son Afagddu för att förskaffa honom vishet. Som hjälpreda hade hon pojken Gwion att röra om i den under förmaning att aldrig smaka på innehållet. Vid ett tillfälle stänkte några droppar av röran på Gwions hand som han då sög på och därigenom erhöll stor visdom och poetisk förmåga. (Jmf. episoden med Fionn och kunskapens lax.)

Den allvetande Ceridwen fick genast reda på vad som hänt. Gwion som insett faran använde sin nyvunna förmåga att förvandla sig. Han förvandlade sig först till olika djur och sedan till ett sädeskorn, fast då blev han till slut fasttagen och svald av häxgudinnan. Detta gjorde dock Ceridwen havande och Gwion skulle återfödas som barden Taliesin.

Ceridwens gestalt har vissa likheter med Cailleach, en häxa i irländsk och skotsk folklore.

Keltisk mytologi

Textkällor

Monaghan, Patricia. The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore (2004).
Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration av J.E.C. Williams från boken Y Mabinogion och föreställer bland andra Ceridwen stående vid en gryta.