Arawn

Arawn är en av härskarna i den Andra världen som kallades Annwn i den walesiska mytologin. Han är också terrorns och hämndens gud.

Han förekommer i den medeltida sagosamlingen Mabinogion tillsammans med sina fyra vita hundar, vilka hade övernaturliga drag inklusive röda öron och ögon som symboliserade döden. I en episod möter han Pwyll, härskaren över Dyfed (beläget i västra Wales), som lagt beslag på hans hundars byte i form av en kronhjort. Arawn begär gottgörelse och det beslutas att Pwyll ska besegra hans rival och vedersakare Hafgan, en av de andra härskarna i den Andra världen. I överenskommelsen ingår att Pwyll låter sig förvandlas till Arawns avbild och tar hans plats under ett år samtidigt som Arawn i sin tur förvandlas till Pwyll och övertar kungarollen i dennes rike.

Genom dessa förvandlingar kunde Pwyll i Arawns skepnad bli den som tillintetgör Hafgan (då Hafgan är en gud kan han ej dödas direkt av Arawn). Pwyll får nogranna instruktioner om att bara utdela ett hugg mot Hafgan emedan denne återfår sin kraft ifall han mottar ett andra. Då Pwyll och Hafgan sammandrabbar övervinns Hafgan med ett mäktigt svärdshugg från Pwyll som går genom skölden. Därefter underlåter Pwyll, enligt sina instruktioner, att utdela ett andra hugg mot den allvarligt sårade Hafgan.

Då ett år lidit möts Pwyll och Arawn igen. De återtar sina egentliga skepnader och återvänder till sina respektive kungariken. Då historien blir känd resulterar det i att Pwyll hädanefter blir kallad härskare över Annwn, det vill säga den Andra världen. Pwyll skildras både som dödlig och gud, hans son Pryderi (Gwri) skulle bli härskare i underjorden.

Keltisk mytologi

Textkällor

Ross, Anne. Keltiska sagor och myter (1990).
Thewhitegoddess.co.uk, http://www.thewhitegoddess.co.uk/divinity_of_the_day/welsh/arawn.asp.