Nemed

Nemed nämns i boken Lebor Gabala (Leabhar Gabhála Éireann) som skrevs på 1000-talet i syfte att nedteckna den irländska historien. Den gällde länge som ett auktoritärt historieverk, men har idag främst status som skildring av mytologiska företeelser.

Den från Skytien ledda invasionen mot de demoniska fomorerna på Irland hade Nemed som anförare. Detta omtalas som det tredje invasionsförsöket av ön. Det första gjordes av dottern till den bibliske Noa, Cessair, och det andra av Partholon. Bägge gick om intet och även Nemeds försök att upprätta en ny boplats åt sitt folk misslyckades trots en första lyckad invasion. Det skulle till slut bli hans ättlingar inklusive sonen Fergus Lethderg (modern var Macha) som med hjälp av ytterligare förstärkning utifrån kunde uppnå herravälde.

Nemed ses därför som anfader till irländarna. Hans sonson Britan är enligt vissa versionen personen som de brittiska öarna döptes efter. I båda fallen är det tvetydiga uppgifter som troligen mer hör till legendbildningen än till den brittiska historien.

En av de irländska stammar som invasionen resulterade i var Fir Bolg utgörande ättlingar till Nemeds barn. Fir Bolg skulle vara ledande på Irland innan de blev utkonkurrerade av stammen Tuatha De Danann, ledda av Nuada som senare fick gudomlig status. Inte heller bör berättelsen om stammarna ses som tillförlitlig historia.

Keltisk mytologi

Textkällor

Duffy, Seán. Medieval Ireland: An Encyclopedia (2004).