Badb

Badb vars namn betyder gråkråka är en krigsgudinna i den irländska mytologin. Det fanns en bild av kråkan som asätare som dök upp på slagfälten och hetsade krigarna till att slåss och därmed vålla mer likkött.

Badb sammanställdes ibland med den varelse som kallas banshee och som med ett tjutande läte gav förebud om död (förutom som en enskild gestalt framställs Badb också som en grupp av krigsgudinnor bestående av Morrigan, Medb och Fea). Badb har som en förlängning av detta samband getts funktionen av en undergångens förkunnare och ska ha befunnit sig på den mytologiska plats som kallas Mag Tuired (en plats som tros ha legat i Connecht) där två stora slag ägt rum, vilka gällt herraväldet om Irland.

Badb har många likheter med sin syster, Morrigan, en annan keltisk krigsgudinna som också associeras med en kråka och anges i beskrivningar haft svarta vingar. Den tredje systern är Macha och tillsammans bildar dem en treenighet av furior förknippade med krig.

Alternativa namn som denna mytologiska figur förknippas med är Bave, Badhbh, Baobh och Badb Catha.

Keltisk mytologi

Textkällor

Monaghan, Patricia. The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore (2004).
Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Macha