Epona

Rhiannon ridande på hästEpona var en gudinna som de kontinentala kelterna införlivade i sin mytologi.

Avbildningar och altaren har funnits i Europa, men föga är känt om denna gudinna mer än att två av hennes områden lär ha varit jordbruk och fruktsamhet samt att hon förknippades med hästar (hennes namn härstammar från gaeliskans epos för häst och hela namnet kan ungefär översättas till "på häst"). Hon avbildas ofta sittandes på en hästrygg och ibland åtföljd av en fågel, en hund och ett föl.

När Epona blev del av den keltiska mytologins pantheon skedde det troligen genom en assimilering med Rhiannon som i den keltiska mytologin hade en stark koppling till hästar. Den enastående märkliga urkarvningen av en vit häst på en kulle i Uffington som kan ses från luften tros ha åstadkommits av kelter. Den visar på att hästen tycks haft en speciell ställning bland djuren.

Epona dyrkades på den del av de brittiska öarna som romarna kallade Britannia. Romerska soldater på hästryggen fattade tycke för gudinnan och hon importerades till den romerska religionssfären där hon skulle förlänas en helgdag i almanackan, den 18 december.

Keltisk mytologi

Textkällor

Monaghan, Patricia. The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore (2004).
Ancient.eu, https://www.ancient.eu/article/153/epona/
Ross, Anne. Keltiska sagor och myter (1990).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en teckning av okänd konstnär som föreställer Rhiannon.