Dagda

Dagda illustrationDagda är godhetens och vishetens gud i keltisk mytologi. Trots detta är han dyrkad som krigsgud och enligt sägen ska Dagda lett sitt folk, Tuatha de Danann, mot Irlands ursprungsbefolkning. Denne gud hade också förmåga att förutspå vädret och kontrollera skördarna.

Dagda brukade avbildas med en klubba och en kittel som enligt sagorna var outtömlig. Temat outtömlighet fortsätter i uppgifterna om att Dagda ägde ett par grisar som kunde ätas om och om eftersom de varje gång återuppstod. Därtill finns uppgifter om en fruktträdgård som var fylld av frukter oavsett årstid. Häri avspeglas ett ytterligare område hos guden som gällde jordens fruktbarhet.

Hans dotter är Brigid, eldens och poesins gudinna. Hans söner är Ogma – litteraturens och styrkans gud – och Donn – herre över de döda.

Keltisk mytologi

Textkällor

Ross, Anne. Keltiska sagor och myter (1990).
Monaghan, Patricia. The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore (2004).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration från boken Celtic Myths and Legends och föreställer Dagda som mottagit en harpa.