Cailleach

Cailleach är ett gudomligt väsen eller häxa som tidigt etablerade sig i irländsk och skotsk folklore. Troligtvis har denna mytiska figur som ofta benämns som en gudinna (namnet betyder ungefär gammal kvinna på gaeliska) sitt ursprung hos folk som bebodde de brittiska öarna före kelterna.

Cailleach förknippas med flera platser i Storbritannien. En av dessa är Loughcrew, ett röse på Irland som i folkminnet kallats Sliabh na Caillighe (som kan översättas till häxans berg). En annan plats är Mealaisbhal, ett berg i Skottland där hon enligt vissa sagor ska ha bott i en grotta.

Enligt äldre beskrivningar ska Cailleach varit en till det yttre skräckinjagande kvinna med blågrått ansikte och med skarp blick som kunde se många mil bort. Cailleach ses ibland som en av de tidiga modellerna för häxor som kunde uppträda i sagor. Till exempel förekommer en häxa i Kung Arthur-sagan. Även den skotska sjöfartsgudinnan Muilearach (vars irländska motsvarighet var den enögda häxgudinnan Muireartach) ska ha varit en skepnad av Cailleach.

Beroende på platsen gick denna mytiska figur under olika namn. På Irland förekom bland annat även Birrn eller Birra. På Isle of Man Sentainne Berri. I Skottland Cailleach Bheur eller Carlin.

Keltisk mytologi

Textkällor

Monaghan, Patricia. The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore (2004).
Mythicalireland.com. https://www.mythicalireland.com/ancientsites/loughcrew