Macha

MachaMacha är en irländsk gudinna som eventuellt utgår från samma gudinna vilken kelterna på kontinenten dyrkade vid namn Epona.

Myten berättar att Macha dök upp vid jordbrukaren Crunniucs dörr en dag och blev hans hjälpreda och älskare. Efter att Crunniuc börjat omtala Macha och skryta om hennes kolossala förmågor ville en kung utmana henne i kapplöpning mot sina snabbaste män. Macha sprang snabbare än samtliga, men då hon var havande dog hon av utmattning efter loppet.

Hon kunde dock ge liv åt två tvillingar, Fial och Fall, samt slunga en förbannelse över provinsen Ulster: dess krigare skulle vekna nästa gång en angripare anföll den.

Det finns flera mytologiska gestalter i den keltiska mytologin som refereras till namnet Macha – om det ursprungligen går tillbaka på en och samma gestalt hålls osäkert.

Flera källor hänvisar till Macha som en krigsgudinna, med särskild betoning som givande kraft till stridshästarna, och syster till Badb och Morrigan, vilka också förknippas med krig.

En annan gestalt som namnges Macha omnämns som maka till den Nemed som ledde en invasion mot det forntida folket fomorerna. En ytterligare association finns i den Macha Mong Rua som om vartannat beskrivs som en gudinna och en historisk person och i båda fallen som en krigare.

Keltisk mytologi

Textkällor

Monaghan, Patricia. The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore (2004).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en teckning av Stephen Reid föreställande Macha som utdelar sin förbannelse.