Tristan och Isolde

Tristan och IsoldeBerättelsen om kärleksparet Tristan och Isolde är en känd legend som återfinns i de keltiska sagorna. Deras möte har sin upprinnelse i en strid mellan Tristan och krigaren Morholt efter den senare uppsökt Tristans far Mark, kung av Cornwall för att driva in skatt. Morholt dödas i striden medan Tristan såras och förgiftas. Då hans sår inte läks reser han till Irland för att uppsöka Isolde, dotter till den irländska kungen, vars färdigheter i helande är omtalade.

Isolde får Tristans sår att läka, men det har nu framgått att han är Morholts baneman. För att skipa fred arrangeras ett giftermål mellan Mark och Isolde. Tristan tilldelas uppdraget att transportera henne till Cornwall (dagens sydvästra England), men på vägen råkar de dricka en medhavd dryck från Isoldes mor. Det är en kärleksdryck och de blir genast förälskade i varandra.

Efter giftermålet ägt rum fortsätter Tristan och Isolde att träffas i hemlighet. Mark börjar omsider misstänka deras egentliga relation och Tristan reser sin väg till Bretagne och där avgörs det att han ska gifta sig med kung Hoels dotter. Tankarna på Isolde blir dock övermäktiga och han kan inte genomföra bröllopet.

Historien om Tristan och Isolde ska slutligen övergå i en tragedi. Då Tristan trängtar efter sin Isolde skickar han bud efter henne från andra sidan kanalen. Han instruerar kaptenen att hissa vita segel om hon valt att följa med skeppet och svarta ifall hon avstått. Tristan som vid denna tid är sårad efter en strid ber sin hustru hålla utkik efter skeppet och när det uppenbarar sig på havet ger hustrun – som är svartsjuk på Tristans och Isoldes kärlek – falska besked om seglens färg.

Felaktigt upplyses således Tristan om att seglen är svarta och berövad hoppet att återse sin älskade blir sorgen övermäktig till den grad att hans krafter tryter och han insomnar innan Isolde når fram. Historiens slut har en nära parallell till den grekiska legenden om Theseus och Aigeus där fadern bett kaptenen hissa segel om sonen överlevt och inga segel om han stupat – kaptenen glömmer dock att hissa segel fastän sonen är oskadd och fadern tar sitt eget liv innan sanningen uppdagas.

När Isolde nås av Tristans dödsbud dör hon också av sorg. Tristan och Isolde jordfästs invid varandra och myten omtalar att blommor reste sig ur jorden över deras respektive gravar och slingrade sig samman som en symbol för evinnerlig kärlek.

Under medeltiden införlivas Tristan i myten om Kung Arthur och han skildras då som en riddare. I modernare tid har det utgivits böcker och gjorts filmer baserade på sagan tillsammans med en känd opera av Richard Wagner.

Keltisk mytologi

Textkällor

Ross, Anne. Keltiska sagor och myter (1990).
Mythencyclopedia.com, http://www.mythencyclopedia.com/Tr-Wa/Tristan-and-Isolde.html

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Edmund Blair Leighton.