Balor

Formorer illustrationBalor (även namnen Balar och Bolar förekommer) är fomorernas kung som likt cykloperna bara hade ett öga, vilket var magiskt och vars blick kunde döda. Den magiska kraften kom sig av att ånga från en brygd tillagad av druider trängt in i hans öga och sedan dess var ögat ständigt slutet förutom på slagfältet i anblicken av fiender.

Som ledare för fomorerna, vilka enligt irländsk folksägen härskade på ön innan bosättarna anlände, var Balor ett namn som förknippades med skräck.

Balors slutgiltiga öde försiggås av ett typiskt inslag i mytologiska berättelser, nämligen en profetia. Enligt profetian skulle Balor en dag dödas av ett av sina egna barnbarn (historien har klara likheter med den om Danaë i den grekiska mytologin). Balor låste därför in sin dotter Eithne (Eithne är ett vanligt irländskt namn som bärs av flera kvinnor förknippade med myter) i en borg. Men än en gång visade sig ödet omöjligt att undkomma. Efter att en man vid namn Cian upptäckt den inlåsta Eithne tog han sig in till henne utklädd till kvinna. Deras möte ledde till att Balors dotter senare födde tre barn, vilka han i ett raseri kastade i havet. En kunde dock räddas av Cian.

Den räddade var Lugh och denne skulle i en av de stora striderna mellan fomorerna och bosättarna kämpa på de senares sida. I striden dödades Balor av sitt barnbarn Lugh som sköt en sten från sin slunga rakt emot jättens öga.

Keltisk mytologi

Textkällor

Ross, Anne. Keltiska sagor och myter (1990).
Monaghan, Patricia. The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore (2004).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration av John Duncan som föreställer fomorerna.