Oidipus

Oidipus målningDen olycksaliga legenden om Oidipus har bevarats genom seklerna. Historien om hur Oidipus ovetandes gifter sig med sin mor och dräper sin far var en välkänd myt under antiken. Myten stöptes om till ett drama av Sofokles och har sedan levt vidare i begreppet Oidipuskomplex på 1900-talet myntat av Sigmund Freud.

Legenden om Oidipus börjar med att Thebes kung Laios av ett orakel får veta att hans blivande son en dag ska komma att mörda honom och gifta sig med hans hustru. I rädsla för att förebudet ska slå in undviker han könsumgänge med sin hustru Iokaste. Iokaste som är missbelåten med sakernas ordning får genom berusningens medel makens begär att flamma upp. Iokaste blir havande och en prins föds. Men Laios ser till att det nyfödda barnet lämnas ute i vildmarken för att dö. En extra grym detalj är att barnets fötter också spikas fast vid ett berg.

Ödet vill annorlunda och barnet hittas av en herde och ger det namnet Oidipus, som betyder "klumpfot" på grekiska. Oidipus lämnas vidare och hamnar till slut hos kung Polybos i Korinth där han uppfostras.

När Oidipus blivit äldre beger han sig en dag till oraklet i Delfi i hopp om att få reda på sitt ursprung. Allt han får veta är ödesbestämmelsen att han en dag ska döda sin far och gifta sig med sin mor. Budet skapar en missuppfattning hos Oidipus som tror att detta gäller hans adoptivföräldrar och lämnar genast Korinth för att omöjliggöra att orakelsvaret slår in.

Så händer det att Oidipus tar vägen mot Thebe och under denna färd hamnar i dispyt med en okänd man, vilket slutar med att Oidipus slår ihjäl honom. Den döde är Laios, hans biologiske far, något som Oidipus emellertid ännu saknar kännedom om.

I en följande episod lyckas Oidipus som den förste svara rätt på sfinxens gåta (sfinxen var en fruktad varelse med kvinnohuvud och lejonkropp som slagit sig ner på en klippa i närheten av Thebe och tvingade förbipasserande att svara på en gåta där fel svar resulterade i ett angrepp). Frågan löd: ”Vilket djur går på fyra fötter på morgonen, två på dagen och tre vid solnedgången”. Rätt svar var människan i en liknelse där hon gick från krypande barn, till uppstående och sedan till åldring med käpp.

Genom det rätta svaret belönas Oidipus med att få överta tronen som nyligen innehafts av kung Laios. Han får därmed gifta sig med Iokaste – hans biologiska mor – och de får fyra barn tillsammans.

Det blir omsider Oidipus ansvar att hitta och straffa den skyldige till mordet på Laios. En siare rådfrågas och Oidipus får svaret att han själv är den skyldige. Han avfärdar svaret som lögn, men när andra detaljer allteftersom uppdagas måste han slutligen inse de fruktansvärda omständigheterna. I en handling full av symbolik sticker han ut sina egna ögon ty de ändå inte tjänat honom väl.

När nyheten når Iokaste väljer hon att ta sitt liv medan den blinde Oidipus lämnar Thebe åtföljd av dottern Antigone.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Bénigne Gagneraux som föreställer den förtvivlade Oidipus på kungatronen.