Narkissos

Narkissos ser sig själv i spegelbildI de antika grekiska myterna återfinns ynglingen Narkissos (alternativ stavning Narcissus) som förälskade sig i sin egen spegelbild.

Historien om Narkissos brukar inledas med den våldtäkt som flodguden Kefissos utför på färskvattensnymfen Leriope (Liriope), vilket ledde till att nymfen blev havande med Narkissos.

Narkissos växer sedan upp som en skön och övermåttan beundrad yngling. Narkissos är dock helt upptagen av sig själv och han besvarar inga av de kärleksförklaringar – både av kvinnor och män – som bjuds honom i överflöd.

Modern som oroades inför sonens avvikande beteende vände sig till Teiresias som en dag skulle bli den mest berömde av siare. Teiresias manade modern att vidta åtgärder för att Narkissos inte skulle låtas se sin egen spegelbild.

Men som det brukar vara i de grekiska myterna blir den olycksbådande profetian sannspådd. En dag passerar Narkissos en källa med osedvanligt klart vatten. När han böjer sig fram för att släcka sin törst ser han sig själv uppenbarad i den stilla och blanka vattenytan. Han blir genast djupt förälskad i spegelbilden som han först inte inser är han själv.

Djupt olycklig att föremålet för hans kärlek inte låter sig omfamnas, droppar hans tårar ner mot vattenytan och grumlar spegelbilden. Nu råkar det vara så att en av hans tidigare försmådda älskare, Echo, befinner sig i närheten och hör ynglingens klagande. Echo var bergsnymfen som förälskat sig så olyckligt i Narkissos och av trånad vissnat bort tills endast rösten återstod.

Hennes upprepningar av Narkissos suckar är det sista man hör av den tidigare ståtliga ynglingen som förtvivlad stannat kvar vid källan till utmattningen tagit hans sista krafter. Narkissos liv släcks så vid platsen och hur det går till skiljer sig något i olika versioner av berättelsen. I den ena versionen tynar Narkissos bort och förvandlas till en narciss (påsklilja) av vattennymferna medan den andra versionen anger att Narkissos tar sitt liv.

Det är i hög grad för den psykologiska personlighetstypen narcissist som myten förblivit levande. Sigmund Freud myntade begreppet narcissism efter Narkissos för att beteckna ett personlighetsdrag präglad av självupptagenhet med överdrivet intresse kring sig själv och en förhärligande självbild.

Myten om Narkissos gestaltar bilden av osympatisk självupptagenhet, men berikar också med den tragiska dimensionen som finns i det narcissistiska beteendet.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Theoi.com, https://www.theoi.com/Heros/Narkissos.html

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Caravaggio som föreställer Narkissos som lutar sig över vattenytan och blickar ned på sig själv.