Hektor

Hektor och Andromache målningFastän Hektor var en dödlig var han en stridskämpe som överglänste alla andra på slagfältet i det trojanska kriget undantaget Akilles allenast. Han var son till den trojanska konungen Priamos och drottningen Hekabe. Hans bror och syster var prinsen Paris respektive sierskan Kassandra som varnade om Trojas undergång. Till hustru hade han prinsessan Andromache.

I Iliaden har Hektor en framskjuten roll som trojanernas härförare:

Sålunda Hektor sken fram, befallande än bland de främste,
än bland de bakersta fylkenas [häravdelningarna] led, och i kopparen blanka
glänste från huvud till fot som en blixt från Zeus med egiden [skölden].
Ur Iliaden 11:64-66

Hektors glansdagar kom till ända då han höggs ned av Akilles som hämnd för att Hektor dödat dennes förtrogne Patroklos och iklätt sig den rustning Patroklos fått till låns av Akilles. I en känd och grym episod från det homeriska eposet skildras hur Akilles efter att ha dödat Hektor släpar honom efter sig i sin vagn.

Iliaden avslutas med att Hektors kropp blir begraven efter att gudarnas vänt sig mot Akilles försök att stympa denna i sin vrede.

Genom Hektors frånfälle skulle Troja förlora kriget. Kungen och Hektors far Priamos dödas i de efterföljande härjningarna. Drottningen och Hektors mor Hekabes öde skiljer sig något åt i olika berättelser, men en version förtäljer att hon lyckas fly till Thrakien. Hektors maka Andromache tas tillfånga och blir slav åt Akilles son Neoptolemos. Deras son utsattes för ett än värre öde då han kastades från stadsmuren av Trojas besegrare. I Euripides drama Trojanskorna skildras krigets bittra efterspel för de trojanska kämparnas fruar, barn och mödrar:

HEKABE: Och vilket öde har stridsmannen Hektors hustru Andromache fått, den arma kvinnan, vet du det?
TALTHYBIOS: Hon blev, hon med, en gåva. Till Achileus son.
HEKABE: Och jag då? Åt vem ska jag duga som slav, som snart får ta käppen i hand som stöd för min gamla kropp?
TALTHYBIOS: Odysseus, kung på Ithaka, fick dig på sin lott.

Likaså Hektors systrar Polyxerna och Kassandra möter oblida öden: Polyxena huggs ihjäl medan Kassandra våldtas av Ajax, Telamons son, och görs sedan till slavinna samt får se sitt barns liv bestialiskt förintas såsom det omtalas av Euripides.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Homeros. Iliaden, övers. Erland Lagerlöf.
Euripides. Trojanskorna, (415 f.Kr.) övers. Agneta Pleijel och Jan Stolpe.

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Angelica Kauffmann som föreställer hur Hektor tar asked av Andromache.