Elektra

Elektra målningElektra uppträder som dotter till Agamemnon och Klytaimestra i den antika mytologin. Episoden med henne som ofta återberättats är den hämndhistoria som följer Agamemnons död. Efter att deras mor och hennes älskare Aigisthos tillsammans mördat Agamemnon går Elektra samman med Orestes och hämnas blodigt sin fader. Detta har skildrats av samtliga de tre stora grekiska-antika tragöderna Aischylos, Euripides och Sofokles.

Syster till Elektra var Ifigenia som offrades till Artemis efter att Agamemnon upprört gudinnan. Upprinnelsen därom var att den grekiska hären låg fast i hamnen och hindrades av hårda vindar från att avsegla mot Troja (i vad som skulle påbörja det trojanska kriget). Siaren Kalchas rådde då Agamemnon att offra Ifigenia för att blidka Artemis då dennes vrede troddes vara upphovet till vindarna. Det som rört upp Artemis omtalas av Elektra i Sofokles drama med samma namn: ”Min fader vandrade – har jag hört sägas – / en dag för nöjes skulle i hennes lund / och skrämde upp en fläckig, hornprydd hjort; / och när han nedgjort djuret fällde han / ett obetänksamt ord, ett skrytsamt ord.”

Grekisk mytologi

Textkällor

Sofokles. Elektra (420 f.Kr.) övers. Emil Zilliacus.

Bildreferens

Bilden är en detalj från en oljemålning av Frederic Leighton som föreställer Elektra vid hennes far Agamemnons grav.