Dike

Motsvarighet i romersk mytologi: Justitia
Dike var i det antika Grekland rättvisans gudinna (dike betyder rättvisa på grekiska) och symboliserade idén om medborgarnas lika rätt inför lagen. Hon var dotter till Themis och Zeus. En distinktion brukar göras mellan Dikes och Themis områden. Medan Dike är den mänskliga rättvisans gudinna är hennes mor Themis den gudomliga rättvisans gudinna.

Hennes systrar är Eunomia (Lagen) och Eirene (Freden). Dessa tre benämns tillsammans horerna och utgör då de grekiska årstiderna (våren, sommaren och vintern) med särskild betoning på naturens lagbundenhet.

Dike har binamnet Astraia, vilket representerar hennes närvaro på jorden. Detta namn står nära i förbindelse med Adikia (Orättvisan), vilken för övrigt dödades av Dike.

Dikes romerska motsvarighet, Justitia, har blivit en personifikation av lag och rättvisa in i vår tid och kallas om vartannat Fru och Moder Justitia.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Theoi.com, http://www.theoi.com/Ouranios/HoraDike.html
Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Horerna
Nordisk familjebok (1907).