Dike

Motsvarighet i romersk mytologi: Justitia
Dike var i det antika Grekland rättvisans gudinna och dotter till Themis och Zeus. Hennes systrar är Eunomia (Lagen) och Eirene (Freden).

En distinktion brukar göras mellan Dikes och Themis områden. Medan Dike är den mänskliga rättvisans gudinna är hennes mor Themis den gudomliga rättvisans gudinna.

Dike har också binamnet Astraia, vilket representerar hennes närvaro på jorden. Detta namn står nära i förbindelse med Adikia (Orättvisan), vilken för övrigt dödades av Dike.

Dikes romerska motsvarighet, Justitia, har blivit en personifikation av lag och rättvisa in i vår tid och kallas om vartannat Fru och Moder Justitia.

Grekisk mytologi

Textkällor

Theoi.com, http://www.theoi.com/Ouranios/HoraDike.html
Nordisk familjebok (1907).