Daidalos och Ikaros

Ikaros störtadDaidalos, son till Athens kung Erechteus, var en högst skicklig bildhuggare och byggmästare. Enligt myten konstruerade han kung Minos labyrint på Kreta där vidundret Minotauros senare gavs ett tillhåll.

Efter att ha hjälp Minos maka Pasifaë att förena sig med den vita tjur som varit en gåva från Poseidon, vilket senare gav upphov till Minotauros, föll han i onåd hos kungen och förvägrades lämna ön. Alla fartyg kontrollerades så att de inte kunde segla iväg med Daidalos och dennes son Ikaros. Daidalos fann sig och sin son fast på Kreta, men uppfinningsrik som han var tillverkade han vingar åt sig och Ikaros medels vilka de kunde flyga iväg. Då vingarna var gjorda av vax som kunde smälta av solens värme varnade fadern sonen att inte flyga för högt i skyn.

Flykten lyckades, men Ikaros struntade i faderns förmaning att inte flyga för högt och för nära solen. När han så kom alltför nära solen smälte hans vingar av vax och Ikaros störtade mot marken med dödlig utgång. Ikaros öde har en symbolisk sida och frånsett den mer uppenbara efterräkningen gentemot uppvisad hybris har det liknats vid den som vågar och riskerar allt till skillnad mot den som väljer en tryggare väg.

För Daidalos höll det också på att sluta illa efter det bestämdes att han skulle utelämnas från Sicilien till Kreta. Men en ytterligare snilleblixt och villig medhjälp från några unga kvinnor räddade honom. Då Minos som var gäst på Sicilien i samband med verkställandet av utelämnandet tog ett bad sågs det till att uppasserskorna hällde kokande olja över kungen som brändes till döds.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Mythindex.com, http://www.mythindex.com/greek-mythology/D/Daedalus.html

Bildreferens

Bilden är en detalj från oljemålningen Lament for Icarus av Herbert James Draper där den störtade Ikaros sörjs