Askleipos

Motsvarighet i romersk mytologi: Aesculapius
Askleipos målningAskleipos är läkekonstens gud i grekisk och romersk mytologi (det latiniserade namnet är Æsculapius; ibland används eskulap skämtsamt om läkare).

Hans far var den mäktige Apollon (som bland många ting även dyrkades som en läkare, Iatros) medan hans mor, Koronis, var en vanlig dödlig. Efter det kommit till Apollons vetskap att Koronis varit otrogen såg guden till att döda Koronis, fast dessförinnan frigjorde Apollon barnet ur hennes sköte – enligt myten historiens första kejsarsnitt.

Askleipos lärde sig sedan av sin uppfostrare Chiron läkekonstens hemligheter. Än mer medicinsk kunnig blev han med hjälp av den gåva Athena överbringade, vilket var magiska vätskor där den ena hade en mirakulös läkande effekt medan den andra innehöll dödligt gift.

De konster i att rädda liv som Askleipos behärskade väckte dock vrede hos gudarnas konung, Zeus, för vilken Asklepios metoder var ingrepp i naturens gång och mer än vad som gick att tolerera från en dödlig. Zeus slungade en blixt mot Askleipos med dödlig utgång.

Asklepios var vid detta stadium en människa, men då gudarna insåg vad denne försett människorna med gjorde Zeus honom till en gud. Som en gudomlighet skulle han tillsammans med Epione få flera barn, däribland döttrarna Hygieia (Hygien) och Meditrine (Medicin). Däremot har han inte släktskap med den Paieon som omnämns i Iliaden och är gudarnas läkare.

Askleipos attribut var en stav med en ringlande orm (dessa utgör symbolen för läkekonsten och återfinns i Sveriges läkarförbunds logotyp). I konsten framställs han för det mesta som en medelålders skäggig man. Vid den antika staden Epidauros fanns en helgedom sjuka besökte för att bli botade via Askleipos.

Läkekonstens gud har en koppling till den historiske Hippokrates från Kos, som fått epitetet "läkekonstens fader". Denne ska ha studerat medicin som en präst i templet Asklepion som uppförts till Askleipos ära.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i grekisk mytologi finns eboken Den grekiska mytologin. Introduktion till antika myter och legender.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Encyclopedia Mythica, http://www.pantheon.org/articles/a/asclepius.html
Läkartidningen nr 13 1998.
Cotterell Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).
Mavromataki, Maria. Grekisk mytologi & kult (1997).

Bildreferens

Bilden föreställer Askleipos och är en detalj från en målning av okänd konstnär.