Perceval

Perceval målning Perceval (alternativ stavning Percival) är en hjältefigur som förekommer i Kung Arthur-sagan som en av riddarna av Runda bordet.

Figuren Perceval utgår egentligen inte från irländska sagor utan uppstod genom den legend som berättades under medeltiden om den helige graal. I en senare version av Kung Arthur-sagan införlivades Perceval som en av riddarna av Runda bordet och därigenom förknippas han ibland med den keltiska mytologin.

I Percevals stamtavla ingår bland andra Fisher King – en gestalt som aldrig nämns vid sitt riktiga namn – som ibland sägs härstamma från keltiska sagor och som i senare versioner omnämns i sagan om kung Arthur. 

Både Perceval och Fisher King är mest kända som fiktiva gestalter i en berättelse av franske författaren Chrétien de Troyes. En senare berättelse av den tyska poeten Wolfram von Eschenbach har en huvudperson vid namn Parzival med många paralleller till Perceval. Perceval knuts också till gestalten Parsifal som namnger ett operaverk av Richard Wagner.

Keltisk mytologi

Textkällor

Timelessmyths.com, http://www.timelessmyths.com/arthurian/roundtable.html
Rochester.edu, http://d.lib.rochester.edu/camelot/text/annis-the-fisher-king-essay-and-bibliography

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration av N. C. Wyeth från boken The Boy's King Arthur.